Sosiale medier utfordrer fri presse

Ambassadør Tom van Oorschot mener ungdom må læres opp i kildekritikk på nett.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 12:34

Nederland har lenge vært rangert som et av landene med størst pressefrihet av Reportere uten grensers pressefrihetsindeks. Mediene i landet er både selvstendige og beskyttet av loven, men Tom van Oorschot, ambassadør ved den nederlandske ambassaden i Oslo, mener den frie pressen står overfor flere utfordringer.

– Ettersom stadig flere bruker sosiale medier til å holde seg oppdatert, går dette utover de tradisjonelle mediene og kvaliteten på disse, sier van Oorschot, som understreker at dette er et problem for flere land.

Frykter falske nyheter

– Den største utfordringen med sosiale medier er at det er så mange falske nyheter som sprer seg der. Det undergraver nøytraliteten til pressen, sier van Oorschot.

Han tror at en del av løsningen kan være å rette fokuset mot ungdommen og deres bruk av mediene. 

–  Jeg synes vi bør bruke utdanningssystemet til å lære unge å være kritiske til hva de leser av nyheter på sosiale medier, sier van Oorschot.


Ambassadør Tom van Oorschot sier at myndighetene i Nederland jobber kontinuerlig med å beskytte journalister i landet. Foto: Presseavdelingen til Nederlands ambassade.

Trusler og vold truer samfunnsoppdraget

Til tross for å være i verdenstoppen når det kommer til pressefrihet, opplever også nederlandske journalister å motta trusler og bli utsatt for vold.

– Flere nederlandske journalister rapporterer om slike problemer, da særlig i visse problemområder eller når de dekker opptøyer. Konsekvensen blir at ikke alle saker blir dekket på grunn av redsel, sier Thomas Bruning, generalsekretær for den nederlandske journalistforeningen NJV til deVolkskrant

Les også: Bruker livvakter på jobb

Må finne nye løsninger

– Myndighetene gjør sitt beste for å beskytte journalistene, men det er også en utfordring for fri presse om de blir avhengig av statlig beskyttelse når de er ute på oppdrag, sier Tom van Oorschot.

Han legger til at Nederland vil fortsette arbeidet med journalisters pressefrihet og trygghet, men at journalistene selv også må prøve å være kreative når de er ute på krevende oppdrag.

– Jeg tror vi burde fokusere på pressefrihet i eget land fordi det alltid vil være utfordringer, men vi må også støtte jorunalister under press i land som ikke er like demokratiske, legger han til.