Giselle Fuentes (t.v.) har ifølge nestleder i Cubaforeningen i Norge, Cihan Karakoc (t.h.), selv tatt del i mye som har hatt betydning for ungdommen på Cuba.

Mener norsk ungdom kan lære av ungdommen på Cuba

Giselle Fuentes jobber for Cuban Institute of Friendship with the People (ICAP). Hun ser optimistisk på fremtiden til Cuba, og mener norsk ungdom kan lære av ungdommen der. – Norsk ungdom bør bli mer oppmerksom på menneskelige problemer, hevder hun.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 13:20

Cuba i dag

  • 19.mars ble Miguel Díaz-Canel valgt som ny president, dette er første gang på nesten seks tiår at Cuba blir ledet av en mann uten Castro som etternavn. 
  • 23.juli støttet Cubas nasjonalforsamling et forslag om ny grunnlov. Forlslaget må gjennom en nasjonal folkeavstemning for å bli vedtatt.
  • I dag er Cuba et av verdens få kommunistiske land. 

Kilde: CNN 

Engasjert ungdom

I sommer startet det for alvor en offentlig debatt om ny grunnlov på Cuba, da nasjonalforsamlingen støttet et utkast om en ny grunnlov fremmet av kommunistpartiet på Cuba.

Giselle Fuentes fra Cuban Institute of Friendship with the People (ICAP), besøkte mandag 15.oktober Frivillighetshuset på Tøyen for å snakke om hvilke endringer og forslag som er blitt fremmet i utkastet til den nye grunnloven. Fuentes nevnte blant annet endringer som åpner for likekjønnet ekteskap og privat eiendomsrett. 

Nestleder i Cubaforeningen i Norge, Cihan Karakoc, fastslår at ungdommen har vært svært aktiv i arbeidet med den nye grunnloven.

– Ungommen på Cuba har vært veldig delaktig i utformingen av den nye grunnloven. De har tatt initativ i mange viktige saker som nå ser ut til å nå gjennom, blant annet om likekjønnet ekteskap og beskyttelse av dyr, sier Karakoc.  

Fuentes mener det er viktig at nordmenn er klar over situasjonen for unge på Cuba, og hun kommer samtidig med et råd til norsk ungdom.

– Jeg tror det er viktig at ungdommer i Norge ikke blir veiledet av de etablerte mediene når det gjelder ungdomssituasjonen på Cuba, fordi de etablerte mediene er stort sett veldig reaksjonære i dekningen av det cubanske systemet. Derfor er det viktig at nordmenn får informasjon om dette fra en primærkilde, som er fra Cuba og som er en del av ungdommen, sier Fuentes. 

Tror norsk ungdom kan lære av ungdom på Cuba

Kan norsk ungdom lære noe av ungdommen på Cuba? 

– Begge ungdomsgruppene kan nok lære av hverandre, men én ting jeg tror norsk ungdom kan lære av cubansk ungdom, er å være mer humane. Med dette mener jeg at norsk ungdom bør bli mer oppmerksom på menneskelige problemer. Norsk ungdom bør lære seg å dele mer, snakke mer, og ikke fokusere så mye på individualisme. Ungdommen på Cuba er mye mer oppmerksom på menneskelige problemer, hevder Fuentes. 

Videre snakket hun om hvilke utfordringer ungdom på Cuba møter i hverdagen. 

– Historiske utfordringer er definitivt reelt for ungdommen på Cuba. De opplever blant annet utfordringer med å opprettholde verdiene som revolusjonen i 1959 sto for. Hovedutfordringen er nok å skille seg fra ekstreme forbrukersamfunn i de rikeste delene av verden, for eksempel i Norge. En annen viktig utfordring for den cubanske ungdommen er å skille mellom rett og galt, de må være forberedt på ekstern påvirkning fra de etablerte mediene, sier Fuentes.

Spennende fremtid 

Fuentes tror Cuba går en spennende fremtid i møte. Hun ser for seg fremtiden på mange ulike måter, men presiserer viktigheten av at ungdommen tar ansvaret som kreves av dem på alvor. 

– Jeg håper at de tingene som ungdommen kjemper for på Cuba nå, blir realisert i fremtiden. Og at ungdommen tar ansvaret som kreves av dem i fremtiden når det er de som skal bestemme. Ungdommen må opprettholde de sosiale gevinstene og erobringene som ble oppnådd gjennom revolusjonen, i tillegg til å videreføre et sosialistisk og velstående Cuba, avslutter Fuentes. 

 

 

 

Emneord: