Norge er et stjerneeksempel

Frykt for antibiotikaresistens har spredt seg, men internasjonalt ligger Norge langt foran.
Onsdag, 21 november, 2018 - 09:22

Den globale kampen mot antibiotikaresistens har de siste årene økt folks bevissthet. Samtidig har den bidratt til at mange nordmenn tror situasjonen er verre enn den egentlig er.

– Norge har unngått antibiotikaresistens i større grad enn andre land, sier Jasper Littmann som leder arbeidet med antibiotikaresistens på Folkehelseinstituttet.


Jasper Littmann (i midten) informerer om at norske pasienter er villige til å unngå antibiotikabehandling når de ikke trenger det.

I internasjonal sammenheng har Norge klart å redusere bruken av antibiotika betydelig.

– Norge har et ansvar til å vise andre land hvilke tiltak for å redusere antibiotikabruk, som fungerer, sier Littmann.

Sprer kunnskap

På søndag var Den europeiske antibiotikadagen. I forbindelse med dagen, inviterte Kreftforeningen til et arrangement i sine lokaler i Kongens gate.

– Kreftforeningen har en viktig stemme for å spre kunnskap om antibiotikaresistens, sier avdelingssjef i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross.


Ingrid Stenstadvold Ross ønsket publikum velkommen til arrangementet.

Rundt 25 000 dødsfall i Europa årlig skyldes resistente bakterier, anslår ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Kreftforeningen vil være et bidrag til å minske tallet.

– Vi vil å få flere folk med oss. Folk skal «pushe» myndighetene til å sette i gang nødvendige tiltak, sier Ross.

Regjeringen har som mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.

Nordmenn er redde


Morten Lindbæk er professor i allmennmedisin og leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin.

I dag er det er økt bevissthet rundt antibiotikaresistens hos Norges myndigheter, presse og publikum. Blant sistnevnte gruppe har det samtidig spredt seg en redsel.

– Jeg må overbevise folk om at de faktisk trenger antibiotika, sier fastlegen Morten Lindbæk.

Lindbæk informerer om at de som trenger antibiotika, skal ta det. Han synes det er bra at bevisstheten om resistens har økt, men påpeker at nordmenn ikke behøver å være like redde for antibiotika som de er i dag.

– Norge er et stjerneeksempel i internasjonal sammenheng, sier Lindbæk til arrangementdeltakerne.

 

Betryggede tilskuere

Studentene Vibeke Birkeland og Sofie Svanes var blant deltakerne på Kreftforeningens arrangement. De har lært mye om antibiotikaresistens, og synes kampen er viktig.


Sofie Svanes og Vibeke Birkeland lærer om antibiotikaresistens på skolen. De studerer bioingeniørutdanning.

– Det er fint å vite at Norge gjør et så godt arbeid, sier Birkeland.

– I India er det mulig å kjøpe antibiotika reseptfritt på gata. Det er positivt at vi ligger såpass langt foran andre land, sier Svanes.

– Ja, der har de ikke kommet like langt og det er skremmende, legger Birkeland til.


Blant publikum var det mange studenter.