Uavhengige journalister i Ungarn opplever å ikke få svar på spørsmålene de stiller regjeringen. Foto: Pietro Naj-Oleari/Flickr

Sliter med å gjøre jobben sin

Uavhengige journalister i Ungarn opplever å ikke få svar på spørsmål og blir sjeldent invitert til pressekonferanser. I 2016 ba politiet en journalist om å oppgi kildene sine.
Torsdag, 30 mai, 2019 - 14:20

Anita Kőműves våknet opp en dag uten en jobb å gå til. Hun var en av journalistene som jobbet for den da største og uavhengige nyhetsavisen Nepszabadsag. Avisen ble lagt ned i 2016, etter å ha blitt tatt over av en østerriksk forretningsmann.

Noen dager tidligere hadde avisen publisert en rekke artikler om korrupsjon. I dag jobber Kőműves som gravende journalist for den uavhengige nettavisen Atlatszo.

Mener mediebildet er fritt og mangfoldig 

– Det største problemet med å være journalist i Ungarn i dag er all propagandaen man møter på, sier Kőműves til Journalen.

Pressefriheten i Ungarn trues av partiet Fidesz, skriver Freedom House i rapporten Freedom in the world 2019. Freedom House er en organiasjon som arbeider for pressefrihet. Partiet til Viktor Orban har innført lovendringer som gjør det mulig med politisk regulering av mediene.

Kőműves sier at nyhetene i disse mediene ofte fremstår som rene pressemeldinger, der ingen har gjort uavhengige, redaksjonelle vurderinger. 

Regjeringens kommunikasjonsavdeling skriver imidlertid i en mail til Journalen at mediebildet i Ungarn er fritt og mangfoldig. 

– Vi ønsker å leve i et land hvor man fritt kan skrive om truslene knyttet til innvandring, terrorisme, slutten på offentlig sikkerhet og vold mot kvinner, altså om hvordan det er å leve i et land med innvandring. 

Regjeringen skriver videre i mailen at de mest besøkte mediene er kritiske til myndighetene. 

Blir holdt utenfor 

Selv kan Kőműves oppleve utfordringer når hun arbeider med kritiske saker.

– Det hender at myndighetene, eller de man kritiserer, ikke vil svare eller holder tilbake informasjon, hevder hun.

Kollega Gergely Brückner fra den uavhengige avisen Index, opplever det samme. Begge presiserer samtidig at det ikke er noen reell fare for egne liv å bedrive kritisk journalistikk i Ungarn. 

– Jeg kan fritt kritisere myndighetene, men problemene oppstår når myndighetene ikke inviterer til pressebegivenheter eller ikke svarer på spørsmålene våre, sier Brückner. 


Som uavhengig journalist ser Anita Kőműves tydelige tegn på propagandanyheter i andre mediehus. Foto: Anita Kőműves

Avhørt av politiet

I 2016 opplevde Gergely Brückner at politiet ba han oppgi kildene i en sak. Det skjedde da han arbeidet i finansavisen Figyelő. I 2015 og 2016 publiserte han flere saker om salget av MKB Bank. Banken ble kjøpt av myndighetene som uttalte til pressen at banken var veldrevet. I den interne kommunikasjonen blant myndighetsansatte kom det imidlertid fram at banken slet med store tap og trengte ny kapital. 

– Da jeg fikk vite om dette, skrev jeg om det. Det førte til at politiet avhørte meg. De ville vite hvem kildene mine var. Det fikk de ikke vite. Jeg sa at de heller burde etterforske den ungarske regjeringen, hevder Brückner. 

Kildevernet i Ungarn er en del av lovverket, og politiet kan kun kreve at kildenes identitet oppgis hvis de har vært involvert i en alvorlig forbrytelse. 

– I dette tilfellet var det ikke slik, påpeker han.


Journalisten Gergely Brückner jobber for avisen Index. I 2018 ble den tatt over av en forretningsmann knyttet til Órban. Foto: Alma Kárpáti

Manlger informasjonsfrihet 

Den uavhengige avisen Index, der Gergely Brückner arbeider, ble i 2018 overtatt av en av Órbans forretningspartnere. Dette førte til bekymring blant de ansatte i avisen. Flere av de fortalte til The Independent at den nye eieren hadde lovet å ikke endre på de redaksjonelle retningslinjene i avisen. Journalistene forberedte seg likevel på å måtte kjempe for sin uavhengighet. Gergely Brückner forteller til Journalen at han fortsatt kan være så kritisk han vil.

– Jeg har jobbet her i to år, og det er ingen som har bedt meg om å skrive spesifikke saker preget av propaganda eller forretningsinteresser, forklarer han, men han ønkser bedre kår for pressefrihet:

– Jeg håper at flere medier velger å fortelle sannheten, og at de slutter med propagandaspredningen, sier Brückner. 

Anita Kőműves føler, som Brückner, at pressefriheten er truet.

– En av de største truslene for pressefriheten i Ungarn er mangelen på informasjonsfrihet, sier Kőműves. Hun tror situasjonen blir verre.

Journalen har vært i kontakt med Fidesz, men de har ingen kommentar til saken.