150 kunstnere samarbeidet på skulptur

Sosialskulpturen "WDLND" trår frem som nyskapende, kreativ og annerledes på årets høstutstilling.
Onsdag, 16 oktober, 2019 - 12:18

På årets høstutstilling har Lars Kjemphol, sammen med ca. 150 andre kunstnere, skapt det han kaller en “sosialskulptur” ved navn WDLND. Installasjonen ser man så fort man kommer gjennom dørene på Kunstnernes Hus i Oslo, og fungerer både som et detaljert og kreativt kunstverk - men også som en velkomst til årets utstilling. Hver kunstner fikk lage hvert sitt brett med frie tøyler, og så ble alle brettene satt sammen til en hel skulptur.

Nyskapende og talende kunst

  — For ti år siden begynte jeg å tenke på hvordan man kunne lage kunst som ikke bare var et objekt; ikke noe du ser på eller opplever på museum - men noe som møtte deg i livet. Kanskje noe vi ikke skjønte at var kunst med det første. 

Kjemphol forklarer at han har skatet store deler av livet, og at det derfor var naturlig for ham å bruke skateboardene som lerrett. Det var en utfordring for ham å finne ut hvordan han skulle lage brettet i det hele tatt - så han startet med å designe en skateboardplansje og lage den som en skulptur, for deretter å sette rullebrett på den.

I 2016 holdt han en utstilling hvor denne ble vist. Denne hadde han da holdt på med i flere år. Han syntes på denne tiden at å leie et atelier var alt for dyrt, så kunstverkene ble produsert fra kjelleren. Kunstnerkollega og venn Ruben Aas Arvesen har vært med på alle prosjekter siden han ble med i 2012, og har bidratt til at dette har blitt til det det er i dag.

Lars Kjemphol

WDLND er et av mange prosjekter Lars Kjemphol står bak. Han jobber innen en rekke medier og utrykksformer.

Kjemphol lager skateboardene for hånd etter to års konkret utvikling og testing av brettenes form, material-sammensetning og produksjonsmåte. Brettene skal kunne brukes i gata, men også fungere som råmateriale for skulpturer, eller som et slags tredimensjonalt lerret. Kilde

 

Prosjektet

Installasjonen på høstutstillingen var et tiårsjubileum av prosjektet WDLND, der inviterte kunstnere var med for å uttrykke seg og gjøre forskjellige ting på brett. 

— Jeg syntes det er mye mer spennende når man har et bredt spekter av hjerner og tanker.

Kjemphol forklarer også at han har drevet Norsk Antikunst på Stovner og at det å bruke mange kunstnere i samme prosjekt har hjulpet med å få mer besøk. Dette er en strategi han bruker ofte, forteller han. 

Tanken og strategien bak prosjektet ligger også mye i det at WDLND kan berøre også de som ikke er involverte, og så sprer det seg som ringer i vann, mener han.