Dokumentaren “Vår datter Emilie” har blitt vist på ulike kinoer i Norge i høst og sendes på NRK1 onsdag 20.november og NRK2 torsdag 21. november. Foto: Nina Viola Sundstedt.

Plussfaktoren Emilie løftet musikkgleden på Toneheim

Dokumentar om mangfold og inkludering.
Tirsdag, 19 november, 2019 - 22:49

I dokumentaren Vår datter Emilie møter vi Emilie, som har Downs syndrom, gjennom oppturer og nedturer i løpet av et år på Toneheim folkehøgskole. Filmen er laget av faren og vises på NRK1 onsdag 20. november kl. 21.20 og torsdag 21. november kl. 23.30.

«Vår datter Emilie»

- Dokumentarfilm om Emilie som har Downs syndrom, hvor vi følger henne gjennom ett år på Toneheim folkehøgskole.

- Filmet av Kristoffer Carlin (far)

- Vist på kino i Oslo, Bergen, Trondheim, Lillehammer og Hamar høsten 2019.

- Vises på NRK1 onsdag 20. november kl 21.20 og NKR2 torsdag 21. november kl. 23.30. 

Ressursperspektivet

Faren til Emilie fikk ideen til å lage dokumentaren første gang de besøkte folkehøgskolen. Elever og lærere henvendte seg direkte til henne istedenfor til foreldre, slik de vanligvis opplever.

– De tenkte på Emilie og andre med sammensatte lærevansker som en ressurs, forteller mor Nina Viola Sundstedt.

Toneheim er en prestisjefylt folkehøgskole innen musikk, og regnes på mange måter som en “utklekkningsanstalt” for kommende profesjonelle musikere. Rektoren ved skolen mente at de andre elevene ved skolen trengte å speile seg i noen som hadde genuin glede av musikken, og ikke alltid tenkte på prestasjon. 

– Vi håper filmen klarer å vise at det er mulig å innrette et samfunn hvor alle på sett og vis er jevnbyrdes og har nytte av hverandre, sier Sundstedt.

 


Filming under avslutningen på Toneheim. Foto: Nina Viola Sundtvedt. Foto: Nina Viola Sundtvedt.

Ble stilt krav til

Dokumentaren håper å gi et sannferdig bilde av både de gode og dårlige erfaringene gjennom året på Toneheim. Emilie ble for første gang i livet gitt ansvar på lik linje som de andre elevene. Hun ble tatt til side av lærere og ble bedt om å øve for å bli flinkere til å spille og synge.

– Det var vanskelig, men jeg er veldig stolt over at jeg klarte det, sier Emilie. 

Sundstedt sier at hun aldri har sett datteren utfordret på den måten hun ble på folkehøgskolen, og opplevde at datteren ble mye mer selvstendig i løpet av året. Hun ble selv oppmerksom på hvordan hun selv og alle rundt Emilie hadde hatt en tendens til å hjelpe datteren i alle situasjoner. I dag er Emilie 23 år og jobber i en vernet bedrift.


Emilie og mor Nina etter visning av dokumentaren på Vega scene i Oslo. Foto: Kristin Sverre Østensvik.

Vil inspirere til strukturelle endringer

Sundstedt håper at denne dokumentaren kan få folk til å løfte blikket, og mener det er behov for en holdningsendring i Norge. Hun ble selv oppfordret av NAV til å søke om uføretrygd for Emile før datteren ble 18 år og synes det er fantastisk at Emilie har en inntektssikring i livet sitt. Likevel er det et tankekors at dette er en selvfølge for Emilie, mens alle andre må gjennom en lang prosess for å eventuelt bli erklært ufør. 

- Tenk på hvilke utslag det ville gitt hvis man hadde lagt til rette for arbeid, som man vet har stor betydning for psykisk helse og trivsel, sier Sundsedt.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget midler til 300 VTA-arbeidsplasser (arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonshemmede).

Norge har tilsluttet seg FNs konvensjon for mennesker med funksjonshemning, som skal sikre at funksjonshemmede får innfridd rettighetene på lik linje med alle andre. Rapporter viser likevel at Norge blir kritisert for systematisk brudd på disse rettighetene.


Emilie og elever ved Toneheim under en samling. Foto: Nina Viola Sundstedt.