Illustasjonsfoto: Jan Fredrik Frantzen, UNN (CC BY-ND 2.0)

Vil ha økt digitalisering i helsetjenesten

Regjeringen vil øke digitaliseringen i den norske helsetjenesten gjennom en ny e-helselov. Formålet er å gjøre hverdagen lettere for pasientene og personalet.
Fredag, 1 november, 2019 - 17:44

Den 28. oktober meldte Regjeringen om forslag til en ny e-helselov, som blir sendt på høring. Hensikten med loven er at den skal kunne forbedre den nasjonale koordineringen og samordningen av e-helsetjenester.

I høringsnotatet til Helse- og omsorgsdepartementet kommer det frem at de, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, har et mål om at digitaliseringen skal styrkes i den norske helsesektoren.

Det innebærer blant annet et ønske om bedre journalløsninger, for å effektivisere informasjonsdeling mellom helsepersonell og virksomheter. Departementet understreker at manglende tilgang til opplysninger om en pasient kan medføre at helsepersonellet tar vurderinger uten tilstrekkelig informasjon. Derfor mener de det er viktig å øke digitaliseringen i helse- og omsorgsvesenet.  

I nyhetsmeldingen til Regjeringen uttaler Helse- og omsorgsministeren, Bent Høie, at loven skal sørge for at e-helseløsnigner raskere kan tas i bruk.

«Dette er viktig skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted» sier Høie.  

 


Heidi Snoen Glomsås, universitetslektor ved OsloMet, mener at det er viktig å ta høyde for pasientenes ønsker når det kommer flere digitale tiltak i helsesektoren. Foto: Emma Victoria Hegnar Foto: Emma Victoria Hegnar

– Viktig å spørre pasientene

Heidi Snoen Glomsås, Universitetslektor ved instituttet for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet, skriver for tiden en doktorgrad som er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen og Extra-stiftelsen. I forskingsprosjektet undersøker hun brukermedvirkning knyttet til velferdsteknologi i helsesektoren.

Glomsås syntes det er positivt at det kommer mer digitalisering i helsevesenet, men hun påpeker at det er viktig å kartlegge de etiske og praktiske utfordringene.

– Det kan være utfordringer i de forskjellige beslutningsnivåene, med tanke på kompetanse og andre aspekter innenfor digitaliserte e-helsetjenester.

Hun påpeker videre at ledere i tjenestene må kunne tilrettelegge for hvordan medarbeidere blir opplært i digitale tjenester. Dessuten viser hun til at utviklingen av de digitaliserte fasilitetene skjer veldig fort. Da kan det bli utfordrende for enkelte å ta i bruk e-helsetjenestene innenfor helsesektoren.

– Vi som sykepleiere har jo blitt opplært til at vi skal se helheten. Å fysisk kunne ta på, lytte og se pasienten kan i mange tilfeller være viktig for å gjøre nødvendige vurderinger. Det kan derimot være utfordrende når man er der mindre på grunn av flere teknologiske tiltak i helsetjenesten, sier Glomsås.

Hun forklarer videre at det kan være etiske utfordringer knyttet til brukermedvirkning. I følge Helsedirektoratet betyr det at brukeren, eller pasienten, har en rett til å medvirke i beslutninger om seg selv. Glomsås forklarer at manglende mestring av teknologien og mindre fysisk kontakt, kan virke utfordrende for noen.

– Det er viktig at vi spør pasientene om hva de ønsker, sier Heidi Snoen Glomsås.