P42 - fakultetet for blant annet lærerutdanningen. I dette bygget sitter Siri Mohammad Roe, som er positiv til de nye læreplanene.

Tverrfaglighet i skolen

De nye læreplanene inneholder de største endringene i norsk skole siden 2006. Tre nye tverrfaglige emner skal inn i undervisningen.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 20:12

Forrige uke la kunnskapsminister Jan Tore Sanner frem de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole. Endringene er de største i norsk skole siden 2006.

I læreplanene, som skal gjelde fra 2020, er det lagt vekt på tverrfaglighet. Det er er bestemt at tre nye emner skal flettes inn i undervisningen. Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring.  

Siri Mohammad-Roe er universitetslektor på institutt for grunnskole og faglærerutdanning. Hun mener at tverrfaglighet i de nye læreplanene vil bidra til en fin utvikling av norsk skole.