Ungdom har nå mulighet til å få psykisk hjelp, helt gratis. Illustrasjonsfoto: Julie Sandbraaten

Nytt lavterskeltilbud for ungdom

Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) tilbyr nå behandling for folk over 16 år i Oslo kommune.
Fredag, 17 januar, 2020 - 10:49

Lavterskelstilbudet Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) ble i 2012 etablert som et pilotforsøk i 12 kommuner av Helsedirektoratet. Fra 2015 begynte flere og flere kommuner å søke om å kunne tilby Rask Psykisk Helsehjelp. Det finnes nå i over 60 kommuner i Norge. I 2020 ble aldersgrensen for å kunne ta i bruk tilbudet senket fra 18 år til 16 år. 

– Rask psykisk helsehjelp skal forebygge langvarige, alvorlige psykiske problemer ved å tilby veiledet selvhjelp, i form av kurs eller terapi, uten henvisninger, ventetid eller egenandel, forteller Anette Jørve Ingjer hos Helsedirektoratet.

Hun forteller at alle som jobber for Rask Psykisk Helsehjelp har tatt en videreutdanning i kognitiv terapi. Selvom tilbudet skal være raskt og enkelt så har personalet alle kvalifikasjoner nødvendig for å kunne utføre gode behandlinger.

Før helsedirektoratet valgte å senke aldersgrensen måtte de se på hva slags behandling som passer best for ungdom. RPH er tatt fra en engelsk modell, hvor kognitiv terapi er i fokus. Kognitiv terapi er en utviklet tilnærming for både barn og voksne.

Oslo kommune innførte lavterskelstilbudet i 2017, den gangen var aldergrensen 18 år. Oslo kommune er fornøyde med at de nå kan tilby et lavterskelstilbud med fokus på psykisk helse til ungdom. 

– Dagens unge er veldig opptatt av å gjøre det så best som mulig og å være gode i alt. Det er viktigere enn noen gang at unge har et sted å få hjelp til psykiske plager som angst og depresjoner. Ved å hjelpe dem i ung alder så forhindrer vi at de utvikler mer alvorlige plager senere i livet, forteller helsesøster Margrethe Eide hos Frogner Helsestasjon.