Det gjemmer seg mye spennende under havoverflaten. Foto: Flickr (CC BY 2.0)

8 millioner til undervannsprosjekt

Anså sjansene som små for pengestøtte til kartleggingsprosjekt i Bodø. Fikk nærmere 8 millioner i støtte.
Onsdag, 26 februar, 2020 - 15:21

I går ble det kjent at Forskningsrådet bevilger 380 millioner til havforskning, ifølge regjeringen.no. Det er til sammen 42 prosjekter som har fått støtte, og et av de vil foregå i Bodø.

Ny teknologi

Dette prosjektet heter «Mapping of Algae and Seagrass using Spectral Imaging and Machine Learning». Prosjektet skal gå over 4 år og kartlegge undervannvegetasjon, som tareskog og sjøgress.

– Man vet at dette er viktige arter, og at de er habitat for mange andre arter. Disse endrer seg som følge av klima- og meneskeskapte endringer, men det er vanskelig å overvåke det som er under havet, da må man ut med dykkere, bruke kamera fra båter og lignende, sier Martin Skjelvareid, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag. 

Skjelvareid er prosjektleder, og vil i tillegg jobbe med teknologiutviklingen i prosjektet. 

 – Tanken er å filme med hyperspektralt kamera, fra drone, og fange opp lyset som reflekteres fra denne vegetasjonen, og kombinere det med stikkprøver, sier han.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges Arktiske Universitet, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Nord Universitet, og er blitt tildelt 8 millioner kroner. Prosjektet vil gå over 4 år, og har oppstart i 2020. Det er fem personer som er direkte koblet opp mot prosjektet, men Skjelvareid ser for seg at også studentene skal få kunne ta del i prosjektet etterhvert. 

– Vi håper jo at dette skal bli aktiviteter som vi kan koble våre bachelor- og maserstudenter inn på. Vi har jo en datateknikkutdanning her i Bodø, og kommer til å samle inn store mengder med data som må analyseres - og det tenker jeg er høyst relevant for studentene våre. 

Emneord: