Landbruksdirektoratets rapport viser at eggepakkeriene mottok nesten 5000 tonn økologiske egg i 2019. Foto: Debio

Ønsker økologisk vekst

Produksjon av økologiske jordbruksvarer gikk i hovedsak ned i 2019. Et av unntakene er økologiske egg, der produksjonen har økt med nesten 5 prosent.
Fredag, 27 mars, 2020 - 10:28

Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny rapport for produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer i 2019. Produksjon av kjøtt, melk og frukt og grønt har gått ned, mens produksjon av økologiske egg og vin skiller seg positivt ut.

 Det er viktig både i et samfunnsperspektiv og bærekraftig perspektiv at etterspørselen etter økologiske varer produsert i Norge øker. Vi synes det er positivt at det produseres mer økologiske egg sammenlignet med foregående år, skriver Ole Petter F. Bernhus, daglig leder i Debio til Journalen.

Debio er organisasjonen som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge.


Daglig leder i Debio, Ole Petter F. Bernhus tror økende interesse for dyrevelferd er en årsak til økt økologisk eggproduksjon. Foto: Debio

Strengere krav til økologiske egg

Økologiske egg utgjør over syv prosent av den totale eggproduksjon i Norge. For å bli sertifisert som økologiske, må eggene være produsert i henhold til økologiforskriften. I tillegg stilles en rekke krav til inne- og uteareal for hold av verpehøns, og fôret må i størst mulig grad være produsert på egen gård eller i egen region.

Hele 71,8 prosent av økologisk produserte egg ble omsatt i dagligvaremarkedet i 2019. I en spørreundersøkelse om økologisk mat fra Organic-plus kommer det fram at tre av ti sier de spiser økologisk mat én eller fler ganger i uken. Bernhus tror det er en sammenheng mellom tilgjengelighet og pris i tillegg til bevisstheten om dyrevelferd.

Dalig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg er enig med Bernhus og peker blant annet på at debatten rundt dyrevelferd i fjørfeholdet er en viktig årsak til økningen.

– En annen viktig årsak er at kjedene har valgt å satse på det gjennom markedsføring og salg. Vi er fornøyd med utviklingen. Det viser at økologiske produkter selger dersom det er vilje til å satse, skriver Solberg i en E-post.  


Andel økologiske egg av totalt innveide egg til eggepakkerier, 2009, 2017 og 2019. Skjermdump, Landbruksdirektoratets rapport.

Har tro på økologisk satsing


Økologisk Norge er en ideel organisasjon som fremmer økologisk mat og landbruk. Foto: Marte Guttulsrød 

Både Sverige og Danmark ligger på en høyere prosentandel økologisk produsert mat enn Norge. Solberg sammenlikner våre naboers satsing på økologisk mat med elbilsatsingen i Norge. 

– Danske og svenske myndigheter har satt seg offensive mål og satt inn konkrete tiltak for å øke økologisk produksjon. De har fått til et velfungerende marked.

Solberg tror på en tydeligere satsing på økologisk produksjon fra norske myndigheter. Dersom økoprodusentene ikke er sikret trygg avsetning på sine produkter, vil ikke forbrukerne få tilgang på produktene de ønsker. 

– Veksten er ikke høy, men etterspørselen øker og daligvarene melder om økt omsetning på økoprodukter hvert år. Vi ser det på økologiske egg og melk. Her er det økt salg fordi kjedene har valgt å satse, sier Solberg. 

Vekst for økologisk vin

Økologiske drikkevarer solgt gjennom vinmonopolet er også blant produktene som har økt. I rapporten kommer det frem at salget har vokst i takt med økt utvalg. I 2019 ble det solgt over 5 millioner liter økologisk vin i Norge.