Foto: Skjermdump fra RSF

Undersøker pressefrihet i syv land

Anniken Falch Hillestad synes det var spennende å få førstehåndsberetninger, og Cassandra Bergquist lærte hvor viktig pressefrihet er.
Torsdag, 28 mai, 2020 - 09:10

Landene på rigget 2020

Algerie (146)

Bangladesh (151)

Colombia (130)

Etiopia (99)

Finland (2)

Russland (149)

Tunisia (72)

Landets rangering på pressfrihetsindeksen til RSF i parantes.

De er to av journaliststudentene som har undersøkt pressefrihetens kår i syv land.

Arbeidet til journaliststudentene på OsloMet omtales som rigget, og varer i to uker i mai.

Målet med rigget er at studentene skal lære hva pressefrihet innebærer, og hvordan ytringsfrihet, pressefrihet og retten til informasjon er grunnpilarer i utøvelsen av journalistyrket.

På rigget lager førsteklassingene ved journalistikkutdanningen saker om hvordan forholdene for presssfrihet er i andre land.

Sakene er basert på kontakter i landet studentene jobber med. Videre bruker studentene andre relevante kilder som eksempelvis Reportere uten grenser, som hvert år rangerer pressefrihetens kår i 180 land.

OsloMets første heldigitale rigg

Koronapandemien har preget studentenes arbeid med rigget i 2020. Rigget har i alle år blitt publisert på nettavisen Journalen, men det er første gangen studentene gjør alt fra samarbeid til veiledning via chat og videomøter fra hjemmekontor.

Studentene Anniken Falch Hillestad og Cassandra Bergquist syntes det fungerte, til tross for ekstraordniære omstendigheter.


Cassandra Bergquist på hjemmekontor i leilighet på Carl Berner. Foto: Privat.

– Det viktigste jeg har lært av rigget er viktigheten av pressefrihet, og hvorfor ytringsfrihet er grunnleggende for et velfungerende demokrati, sier Bergquist.

Hillestad syntes det var litt kjipt å arbeide hjemmefra. Da rigget i stor grad er et gruppearbeid, var det vanskeligere å sparre med medstudentene over videomøter enn om alle hadde vært samlet i redaksjonslokalene på OsloMet.

– Samtidig ble vi virkelig presset til å drive arbeidet framover, hver og én. Vi hadde aldri kommet i mål om kun noen dro lasset, så her har alle bidratt, forklarer Hillestad.

– Mye farligere enn det jeg trodde

Bergquist har arbeidet med Etiopia, mens Hillestad har arbeidet med Colombia. Hillestad sier hun har fått bekreftet at norske journalister lever under helt andre arbeidsforhold og har en helt annen grad av pressefrihet enn sine colombianske kollegaer. 

Pressefrihet kan beskrives som medienes rett til å informere, omtale og kontrollere eget medium uten noen form for forhåndssensur fra offentlige myndigheter eller andre aktører. Det omfatter også en rett til å motta og publisere informasjon som er av allmenn interesse.


Anniken Falch Hillestad fra sitt hjemmekontor hos familien i Halden. Foto: Privat.

– Er det noe som har overrasket dere ved å arbeide med rigget?

– Noe som overrasket meg var hvor dårlige kår det er for journalister i mange land. Man har selvfølgelig hørt om journalister som blir fengslet eller drept, men det er et yrke som potensielt kan være mye farligere enn jeg trodde, sier Bergquist.

Hillestad er blitt overrasket over hvordan tidssoner kan påvirke arbeidsflyten på rigget. Hun synes det har vært spesielt kjekt å få praktisk erfaring med å jobbe med utenlandske kilder, og på den måten få et innblikk i utenriksjournalistikken.

– I arbeidet med saken min var det veldig spennende å få høre førstehåndsberetninger om det jeg i research-arbeidet kun hadde lest om, sier Hillestad.

Korona-pandemien forsterker problemene

Siden 2002 har Reportere uten grenser (RSF) hvert år gjennomført undersøkelsen om pressefrihet i 180 land. Oversikten for 2020 viser blant annet at Norge topper listen for fjerde år på rad.


Grafen viser inndelingen av landene fra 2020-undersøkelsen. Foto: Skjermdump fra RSF.

Pressefrihetsindeksen til RSF viser også at i mange land blir journalister forfulgt, fengslet eller drept på grunn av arbeidet sitt. Rapporten for 2020 trekker fram at pressefriheten i flere land er uthulet eller fraværende, noe som gjør at journalister ikke får gitt innbyggerne den informasjonen de har krav på.

Videre mener Reportere uten grenser at det neste tiåret vil bli avgjørende for journalistikkens fremtid. Koronapandemien forsterker og fremhever mange av problemene som truer retten til fri presse, mangfold og pålitelig informasjon, ifølge RSF.

Flere av sakene på rigget viser også hvordan enkelte land har sensurert, forhindret og straffet pressen for saker om pandemien. 

Rigget om pressefriheten er den avsluttende delen av førsteåret på journalistutdanningen ved OsloMet.