Pressefrihet Etiopia 2020

Yayesew Shimelis kommenterte regjeringens håndtering av koronaviruset, og ble arrestert dagen etter.
Torsdag, 28 mai, 2020 - 08:45
Etiopia er et folkerikt land som vært igjennom flere regimer og konflikter de siste hundre årene.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 16:04
Kvinnelige journalister:
Det er stor forskjell på hvilke type saker som blir dekket av kvinnelige og mannlige journalister i Etiopia.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 14:16
Etter at Abiy Ahmed Ali ble statsminister i Etiopia har det skjedd positive endringer for pressefriheten, men landets journalister opplever fremdeles arrestasjoner og hets.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 10:51
I februar vedtok etiopiske myndighetene en ny lov mot hatefulle ytringer. Kritikere hevder at loven svekker landets pressefrihet.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 10:30
I Etiopia lever mer enn 90 millioner uten tilgang til nett. Det får følger for pressefrihet og tilgang på informasjon.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 10:25