Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke Journalen

Den 18 november 2020 ble det utført automatisert og manuell test av nettavisa Journalens sider. Testene er basert på verifikasjon av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 standard, som er kravene i forskrift i Norge, og resten av Europa.

Testene sier at Journalen har oversiktlige og godt strukturerte sider med god fontstørrelse og linjeavstand, og er tilrettelagt for lesning på forskjellige skjermstørrelser og oppløsninger.

Journalen er tilpasset responsivt design, og det er mulig å forstørre opp til 400 % uten tap av informasjon. Bildene fremstår klare og leselige når de forstørres.

Sidene har en god struktur med avsnitt og luft, noe som gir økt lesbarhet. Menyen vises på en god måte, som ikke reduserer lesbarheten.

Dette arbeider vi med å rette opp/endre arbeidrutiner:

Kontraster:

Journalens logo skal få tydeligere kontraster, etter krav om 4.5:1. Det samme gjelder teksten «Siste saker», tidspunktet for publisering og ikonet som indikerer «Siste side».

Bilder:

Alle bilder skal ha en alternativ tekst. Vi har et nytt felt som studentene må fylle ut, når bilder legges inn i Drupal. I feltet «Alt Text» skal det bildet viser beskrives i ord. Teknisk endring og endring i arbeidsrutiner gjennomført.

Video og lydklipp:

Våre videoer legger vi på en You Tube-konto, og embedder i Journalen. Våre lydfiler legger vi på en Soundcloud-konto og embedder i nettavisa vår. Krav til tilgjengelighet er innbakt, når studentene lagrer filene i You Tube og Soundcloud med et godt og forståelig navn. Endring i arbeidsrutiner gjennomført.

Navigering:

Navigering på nettsiden ved bruk av TAB-tast skal forbedres slik at fokusindikatoren blir tydeligere.

Tilbakemelding og spørsmål:

Opplever du manglende tilgjengelighet på Journalens sider? Er det noe i funksjonalitet som hindrer at du kan bruke Journalen? Ta gjerne kontakt ved å sende en epost til redaktøren: elsefrey@oslomet.no

Tips om størrelse på tekst:

Hold inne Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.

Hold inne Ctrl og tast – (minus) for å zoome ut

Hold inne Ctrl og tast 0 (null) for å gå tilbake til start.
For flere tips, se OsloMets tilgjengelighetserklæring: Tilgjengelegheitserklæring for oslomet.no - OsloMet