Pressefrihet

 


Illustrasjon: Shutterstock., NTB scanpix. (https://ndla.no/article/5509). CC BY-NC-SA 4.0.

På denne seksjonen av Journalen har studentene i første klasse journalistikk laget saker om pressefrihet, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Sakene fra 2022 og tidligere år handlet kun om pressefrihet.

2024 |2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ytringsfrihet, pressefrihet og menneskerettigheter: 

Studentene har siden 2023 jobbet i grupper på tre og tre og laget saker om ytringsfrihet, pressefrihet eller menneskerettigheter i vårsemesteret.

2024: Oversiktsside

2023: Oversiktsside

Sider for de ulike underkategoriene:

Menneskerettighetene er rettigheter enhver har, og de er like viktige i dagliglivet som i konflikter, utenlands og her hjemme. Journalister bør ha god innsikt i hvordan moderne menneskerettigheter har oppstått, hvor langt og vidt de gjelder, og hvordan de håndheves eller brytes. Det er en journalistisk oppgave å sette kritisk søkelys på hvordan menneskerettighetene forvaltes. 

Ytringsfrihet og pressefrihet er friheter som danner grunnlaget for journalistikken. Ytringsfrihet er en sentral menneskerett, og gjelder enhvert menneskes rett til å ha meninger og ytre seg. Retten til å ytre seg er enkel å forholde seg til om noen snakker eller skriver om emner som de fleste er enige i. Desto viktigere, og vanskeligere, er det å verne om ytringsfriheten for de smale, sårende og/eller kontroversielle ytringene. 

I Grunnloven av 1814 fikk Norge trykkefrihet, det vi kaller pressefrihet. En kan si at pressefriheten er retten til å utgi aviser og andre journalistiske produkter, men den rommer mer. Pressefrihet er knyttet til menneskerettigheter som blant annet retten til å samle informasjon og det å ytre seg. Det handler om å publisere uten forhåndssensur og uten at journalister og mediehus presses eller trues. I mange land kan en ikke snakke om pressefrihet uten å inkludere kampen for journalisters sikkerhet og rettssikkerhet for at trusler, vold og drap på journalister og redaktører blir stoppet, eventuelt etterforsøkt og straffedømt. 

Rigget om pressefrihetens kår 

Rigget om pressefrihetens kår ble utviklet som er læringsverktøy for at journaliststudenter skulle få en bedre forståelse av begrepet pressefrihet. Rigget ble gjennomført for første gang i 2008 og siste gang i 2022. 

Målet med prosjektet var å få frem hvordan pressefrihet, ytringsfrihet og retten til informasjon er selve grunnpilaren i utøvelsen av journalistyrket, noe studentene fikk belyst ved se nærmere på pressens situasjon i utvalgte land. Studentene jobbet i grupper og laget flermediale saker om de forskjellige landene.

Klikk på kartet for å se Reportere uten grensers rangering av pressefrihetens kår i verden, publisert våren 2022:

Karte: Reporters Without Borders via NordNordWest, Lisens: Creative Commons by-sa-3.0 de NordNordWest, Reporters Without Borders

Pressefrihet arkiv

2022:

Oversiktside 

2021:

Oversiktside

2020:

Oversiktside

2019:

Oversiktside

2018:
Oversiktside

2017:
Oversiktside

2016:
Oversiktside

2015:
Oversiktside

2014:
Oversiktside

2013:
Oversiktside

2012:
Oversiktside

2011:
Oversiktside