Pressefrihet

 


Illustrasjon: Carlos Latuff (Wikimedia Commons)

På denne seksjonen av Journalen har studentene i første klasse journalistikk laget flermediale saker om pressefrihetens kår. Rigget ble gjennomført for første gang i 2008.

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2021: 

Rigget om pressefrihetens kår ble utviklet som er læringsverktøy for at journaliststudenter skulle få en bedre forståelse av begrepet pressefrihet. 

Målet med prosjektet er å få frem hvordan pressefrihet, ytringsfrihet og retten til informasjon er selve grunnpilaren i utøvelsen av journalistyrket, noe årets studenter har belyst ved se nærmere på pressens situasjon i syv utvalgte land.

2021:

Oversiktside

Klikk på kartet for å se Reportere uten grensers rangering av pressefrihetens kår i verden, publisert våren 2021:

Reportere uten grensers pressefrihetsindeks. Kart: Reportere uten grenser

 

Pressefrihet arkiv

2020:

Oversiktside

2019:

Oversiktside

2018:
Oversiktside

2017:
Oversiktside

2016:
Oversiktside

2015:
Oversiktside

2014:
Oversiktside

2013:
Oversiktside

2012:
Oversiktside

 • Aserbajdsjan
 • Bangladesh
 • Cuba
 • Egypt
 • Indonesia
 • Italia
 • Iran
 • Israel
 • Kenya
 • Mexico
 • Palestina
 • Russland
 • Samiske
 • Tunisia
 • Ungarn

2011:
Oversiktside