Pressefrihet

 


Illustrasjon: Shutterstock., NTB scanpix. (https://ndla.no/article/5509). CC BY-NC-SA 4.0.

På denne seksjonen av Journalen har studentene i første klasse journalistikk laget flermediale saker om pressefrihetens kår. Rigget ble gjennomført for første gang i 2008.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2022: 

Rigget om pressefrihetens kår ble utviklet som er læringsverktøy for at journaliststudenter skulle få en bedre forståelse av begrepet pressefrihet. 

Målet med prosjektet er å få frem hvordan pressefrihet, ytringsfrihet og retten til informasjon er selve grunnpilaren i utøvelsen av journalistyrket, noe årets studenter har belyst ved se nærmere på pressens situasjon i syv utvalgte land.

2022:

Oversiktside 

Klikk på kartet for å se Reportere uten grensers rangering av pressefrihetens kår i verden, publisert våren 2022:

Karte: Reporters Without Borders via NordNordWest, Lisens: Creative Commons by-sa-3.0 de NordNordWest, Reporters Without Borders

Pressefrihet arkiv

2021:

Oversiktside

2020:

Oversiktside

2019:

Oversiktside

2018:
Oversiktside

2017:
Oversiktside

2016:
Oversiktside

2015:
Oversiktside

2014:
Oversiktside

2013:
Oversiktside

2012:
Oversiktside

2011:
Oversiktside