Magasin

Skoler i Norge skal gripe inn for å forhindre mobbing. Likevel bryter skolene plikten sin i over halvparten av alle mobbesaker. For “Herman” gikk mobbingen så langt at han på et tidspunkt ønsket å ta sitt eget liv.
Søndag, 4 juni, 2023 - 11:31
Det er stor pågang ved skolehelsetjenesten ved videregående skoler i Oslo, også når det gjelder henvendelser knyttet til psykisk helse. Flere helsesykepleiere mener at bemanningsnormen for skolehelsetjenesten bør revideres. Samtidig er det ønske om en standardnorm for å ha psykolog tilgjengelig ved skolene.
Lørdag, 3 juni, 2023 - 12:43
Journalen ba om innsyn i 13 departementers kommunikasjonsvirksomhet. Kun to departementer ga fullt innsyn. – Et demokratisk problem, mener innsynsguru Vegard Venli.
Lørdag, 3 juni, 2023 - 12:31
Andelen av eldre i befolkningen øker, men antall sykepleiere i eldreomsorgen klarer ikke følge tempoet. Dette fører til stor arbeidsbelastning, lav rekruttering og eldre som er redde for å havne på sykehjem.
Fredag, 2 juni, 2023 - 16:09
Lang ventetid, ubesvarte anrop og brutte forskrifter. Dette er realiteten på legevakten i Oslo.
Torsdag, 1 juni, 2023 - 22:28
Vold og trusler i arbeidshverdagen til grunnskolelærere har stadig blitt en større samfunnsdebatt. Journalen har kartlagt hvor mange avvik som har blitt registrert i landets kommuner i 2021 og 2022.
Torsdag, 1 juni, 2023 - 18:01
Ville du tatt en jobb for 80 kroner timen? Det er lønnen for 15-åringer med sommerjobb i Kongeparken.
Torsdag, 1 juni, 2023 - 17:49
Tvungen kriminalitet skal ikke straffes. Likevel finner man stadig ofre for menneskehandel i norske fengsler.
Torsdag, 1 juni, 2023 - 17:48
Reklame for eksklusivt godteri går viralt på TikTok, men ingen kan passe på at ikke barn får den med seg. Derfor står bedrifter i fare for å bryte loven.
Torsdag, 1 juni, 2023 - 17:46

Sider