For 11. år på rad har førsteårsstudentene ved journalistikkutdanningen ved OsloMet laget et rigg om pressefrihetens kår. Foto: Mathias Falch

Undersøker pressefrihetens kår i syv land

Journaliststudenter ved OsloMet har brukt mai til å lage saker om pressefrihet og journalisters arbeidsvilkår rundt om i verden.
Torsdag, 30 mai, 2019 - 14:45

Hvert år siden 2002 har Reportere uten grenser (RSF) publisert en rangering over pressefrihetens kår i 180 land, og årets oversikt viser at hatet og volden mot journalister har økt.

– Hvis den politiske debatten enten i smug eller åpent nærmer seg borgerkrigstilstander, der journalister blir behandlet som syndebukker, er demokratiet i stor fare, sier RSFs generalsekretær Christophe Deloire til organisasjonens egne nettsider.

I to uker har journaliststudenter ved OsloMet sett nærmere på pressens situasjon rundt om i verden. Trykk på lenken til de forskjellige landene i oversikten til høyre, og se hva studentene fant ut om pressefrihetens kår.

Øker forståelsen av pressefrihet

I Norge, som er rangert som landet med størst pressefrihet for tredje år på rad, kan det være lett å ta pressefriheten som en selvfølge.

Rigget om pressefrihetens kår ble derfor utviklet som er læringsverktøy for at journaliststudenter skulle få en bedre forståelse av begrepet pressefrihet. 

Målet med prosjektet er å få frem hvordan pressefrihet, ytringsfrihet og retten til informasjon er selve grunnpilaren i utøvelsen av journalistyrket, noe årets studenter har belyst ved se nærmere på pressens situasjon i syv utvalgte land.

Landene som er undersøkt i årets rigg er rangert på følgende plasser av RSF: Storbritannia (33. plass), Ungarn (87. plass), Libanon (101. plass), Brasil (105. plass), Afghanistan (121. plass), Colombia (129. plass) og Somalia (164. plass).

Rigget avslutter førsteåret ved journalistutdanningen.


Oversiktskartet fra RSF viser pressefrihetens kår verden over. Lyse farger indikerer at pressefriheten er god, mørkere farger indikerer at pressefriheten er truet eller ikke-eksisterende. Skjermdump: Reportere uten grenser