Konsert på Senatstorget i Helsingfors sentrum. Foto: Jori Samonen (CC BY 2.0 pxhere)

Verdens lykkeligste land

God helse, høy inntekt og sosial frihet er grunner til at Finland regnes som verdens lykkeligste land.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 14:30

Basert på omfattende spørreundersøkelser om livskvalitet er finner de lykkeligste i verden, ifølge World Happiness Record. I mars toppet Finland oversikten for tredje år på rad.

 

Loading...

Loading…

– Et bra land å bo i


Kristiina Lieri er styremedlem i Norsk-Finsk forening og har doktorgrad i nordiske språk. Foto: Sari Nordman

Rangeringen baserer seg på undersøkelser fra de tre foregående årene og tar utgangspunkt i seks ulike variabler: bruttonasjonalprodukt per innbygger, sosialt nettverk, forventninger om helse, sosial frihet og sjenerøsitet, samt fravær av korrupsjon. 

– De fleste finner er fornøyde med livet sitt. Finland er et trygt land med lav kriminalitet, og hvor menneskene stoler på hverandre og myndighetene, sier finske Kristiina Lieri, styremedlem i Norsk-finsk forening.

Hun opplever Finland som et godt og trygt land å bo i, der alle har like muligheter og er fornøyde med livet sitt. 

– I tillegg er landet en velferdsstat med et velfungerende helsesystem og et meget bra skolesystem, legger hun til. 

Finland skårer høyt på tester innen utdanning, og de har blant annet toppet den internasjonale skoletesten PISA gjentatte ganger.

Sauna, salmiakk og rugbrød

– Den finske historien har ført til at befolkningen kan anses som mer melankolsk enn for eksempel den norske, sier Lieri.

Historien har også lært finnene at de må klare seg selv når faren truer.

– Mange utlendinger vil kanskje oppleve finner som noe reserverte og forsiktige, men når man blir kjent med oss, vil man snart oppdage andre sider også, sier hun.

Finland er for eksempel det landet i verden som drikker mest kaffe per innbygger, og hvor saunabesøk, rugbrød og salmiakk er blitt en del av kulturen. Da Finland feiret hundreårsmarkeringen for landets uavhengighet i 2017, ble rugbrød kåret til en av landets nasjonalretter


Finlands mest populære godteri er salmiakk - salt lakris som selges i ulike former. Foto: phonono (CC BY 2.0 Flickr)

Preget av nabokriger

Finland grenser til Norge, Sverige og Russland. Beliggenheten, og spesielt naboskapet til Sverige og Russland, har satt sitt preg på Finlands historie. Landet ble en slags bro mellom øst og vest i Norden.

I dag er Finland en selvstendig republikk med en folkevalgt president og statsminister. Finlandssvensker regnes som en språklig minoritet, og svensk er et offisielt språk, likestilt med finsk.

Les også: Mottok drapstrusler etter debattprogram

 

Finsk sisu

Det siste århundrets kriger har preget hvordan Finland er i dag. Etter store tap under andre verdenskrig måtte landet betale krigserstatninger til Sovjetunionen. Det ble viktig å modernisere økonomien og industrien raskt.

Finland måtte tilpasse sin utenriks- og sikkerhetspolitikk overfor Russland, spesielt etter Russlands annektering av Krimhalvøya. Da ble det nødvendig for Finland å styrke samarbeidet med NATO.

– Tradisjonelt sett har Russland vært vår største sikkerhetspolitiske utfordring, men forholdet i dag er godt og pragmatisk, sier Lieri.

Lieri forklarer at krigsårene førte til at finnene måtte jobbe hardt og ikke gi opp. Fra dette kommer det finske uttrykket “sisu”, som betyr pågangsmot og indre kraft, og som benyttes av organisasjoner og foretak i landet. 

– Finsk sisu var viktig i etterkrigstiden, og er fortsatt viktig, sier Lieri.

Glade for å betale skatt

Dagens politiske system kan på mange måter sammenlignes med det norske. Finland har formet en velferdsstat med gode statlige ordninger, og alt finansieres gjennom skattebetaling fra befolkningen.

Undersøkelser gjort av de finske skattemyndighetene i 2019 viser at 80 prosent av befolkningen i Finland er glade for å betale skatt. Velferdsordningene er viktige årsaker til at Finland ligger på toppen av den ovennevnte lykkerangeringen når det gjelder forventninger om helse, for det er slik landet tar vare på innbyggernes helse, økonomi, og trygghet.

En sikker posisjon på verdensmarkedet 

Staten baserer seg på en blandingsøkonomi. Handel er svært viktig, og eksport utgjør en tredjedel av landets BNP. Finlands viktigste eksportvarer er elektronisk utstyr, biler, transportutstyr og maskineri.

Telekommunikasjon er en viktig del av landets økonomi, og de er blant annet kjent for Nokia. 

Arbeidsledigheten er større i Finland enn i Norge. Stramme kommunebudsjett gjør det utfordrende å gi innbyggerne den servicen de har krav på. En aldrende befolkning og lav fødselsrate kan by på utfordringer for landet i fremtiden. 


Den finske økonomien ble gradvis sterkere mot slutten av 1990-tallet etter mange år med økonomiske problemer. Foto: Mario Sánchez Prada (CC BY-ND 2.0 Flickr)

Generelt sett et trygt land

Det helhetlige kriminalitetsbildet i Finland skiller seg ikke spesielt mye fra deres nordiske naboland, og sykler er det objektet som oftest blir stjålet. Omtrent halvparten av lovbruddene i landet er knyttet til trafikkovertredelser, ofte i sammenheng med alkohol. 

Det de derimot skiller seg ut med er antall drap. En rapport som omhandler kriminalitet i Finland i 2018 viser til 95 voldshendelser som har resultert i død. Det er en økning på 28 prosent fra de foregående årene.

I motsetning til Norge kan man bli dømt til livstid i fengsel dersom man begår lovbrudd som mord, forræderi, krigsforbrytelser og terrorhandlinger som krever liv. 

Rike på natur

Hele tre fjerdedeler av Finland består av skog. Det utgjør et område med skog større enn både Storbritannia og Italia. Råstoffer fra jord- og skogbruk preger industrien i landet, og papir er følgelig en av de viktigste eksportvarene.

– Som nordmenn trives også de fleste finner på sine hytter både ved sjøen og i fjellet, sier Lieri. 

Finland har hele 187 888 innsjøer og elver, og det er ikke uten grunn at landet har fått kallenavnet “De tusen sjøers land”. En av de mest kjente innsjøene er Bodom, hvor tre ungdommer ble brutalt drept på pinseaften i 1960. Hendelsen er inspirasjonen bak navnet til det finske death metal-bandet Children of Bodom.

Videre forklarer Lieri at Finland er mer preget av urbanisering enn Norge, noe som gjør det vanskeligere å opprettholde servicenæringer på landsbygden og i mindre byer. 

– Mange unge reiser fra disse stedene til større befolkningssentrene som Helsingfors, Åbo, Tammerfors og Uleåborg, sier Lieri.


Innsjøene i den indre delen av landet er for det meste dekket av store skoger. Foto: Tero Laakso (CC BY-ND 2.0 Flickr)