Samskipnadsrådet, representert av Gustav Øverli, har klare tanker om hva som er viktige tiltak for studentene under koronapandemien. Foto: Mari Ranheim

Foreslår tiltak for studenter

Samskipnadsrådet ønsker å gi studentene fysiske møtesteder og en kvalitetssikret digital undervisning.
Lørdag, 21 november, 2020 - 11:54

– Det er helt nødvendig med tiltak, sier Gustav Øverli, Samskipnadsrådets representant i ekspertgruppen.

Det er regjeringen som har satt sammen gruppen, som har som formål å vurdere og anbefale tiltak rettet mot studentenes psykososiale liv, gjennomføring av eksamen og opprettholdelse av studieprogresjon under koronapandemien. Gruppen har representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Fagskulerådet og Universitets- og høgskolerådet, i tillegg til at studentene representeres gjennom Samskipnadsrådet og studentrepresentanter. Rapporten med tiltak skal være klar mandag 23. november.

– Det er bra, men langt på overtid, at regjeringen endelig tar ansvar for å bedre studentenes livssituasjon, sier Marie Knutsen Bruntveit, leder for Studentparlamentet ved OsloMet.

Bruntveit drar frem psykisk helse og mangel på dagpenger ved permitteringer som problemstillinger hun håper at regjeringen vil ta tak i.                     

Se hva Samskipnadsrådet håper å få gjennomslag for i videoen under.

Emneord: