Marie Knutsen Bruntveit er leder i Studentparlament ved Oslomet. Foto: Sedra Harira.

Får inn få saker under pandemien

Til tross for at mange studenter sliter, så mistenker Studentparlamentet at flere studenter ikke tar opp sine bekymringer. Dette gjenspeiles i antall saker som kommer inn.
Mandag, 1 mars, 2021 - 13:50

Det er mer liv her på Campus Pilestredet enn det var under forrige nedstengning, men det er fortsatt langt roligere enn det ville vært uten pandemi.  Mesteparten av lyden kommer fra grusen, og fra de få studentene som beveger seg rundt med bestemte skritt.

Har aldri stemt

Det er stille utenfor det stengte biblioteket i bygning p48, selv om noen studenter spiser og ler lavt. Ikke alle vil avbildes og intervjues der de sitter i eksamensstresset. Noen blir forskrekket av å høre at vi vil snakke om studentparlament og studentdemokratiet, og gir inntrykk av at de ikke kan mye om temaet.


Kristine Eriksmoen (23) studerer utviklingsstudier ved Oslomet. Foto: Amanda Sofie Lalana By.

Har du stemt før i studentparlamentsvalget?

– Nei, jeg har aldri stemt i valget fordi jeg har aldri vært veldig engasjert i akkurat det. Jeg har ingen innsikt på hva det egentlig innebærer, sier Kristine Eriksmoen (23) som går i tredje året på utviklingsstudier.

Var du klar over at det var valg?

– Jeg så de hang opp et banner, men den førte ikke til at jeg engasjerte meg. 

På et annet bord sitter to andre studenter, som også har en pause fra eksamen.

– Jeg har aldri stemt på noe valg hos studentparlament, fordi jeg har aldri vært engasjert i det, sier Julie Myhre og Elisabeth Leite.


Julie Myhre og Elisabeth Leite har aldri stemt under studentparlamentsvalg før. Foto: Amanda Sofie Lalana By

– Jeg innvolverer meg litt lite i slikt, men det kan hende jeg har hørt om det uten å tenke over det, sier Myhre. Ingen av de Journalen snakket med hadde stemt.

Vil forhindre at studenter blir glemt

Journalen møter lederen av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit. Vi blir med inn på det innelåste kontoret, hvor Studentparlamentet holder til. Plastjuletreet står fortsatt fremme, og kontoret bærer preg av at det er hjemmekontor. For det viktigste utstyret har blitt tatt med hjem. 


På vei til kontoret til studentparlament. Foto: Sedra Harira. 

Året har vært preget av korona og stor bekymring for studentene. I et tomt kontor, hvor julekort fortsatt ligger fremme, deler gjerne Bruntveit hvorfor det er viktig å ha et studentparlament.


Marie Knutsen Bruntveit er fornøyd med forrige valg, til tross for nedstenging. Foto: Sedra Harira.

– Det er viktig å ha representasjon for studentene, på samme måte som det er viktig i arbeidslivet. Du som student har ikke medvirkningsrett til utdanningen din og velferdsaktiviteter. Derfor er det viktig å ha studenter som forhindrer at studentene blir glemt.

Vil fokusere mer på profilering

– Føler dere at dere blir lyttet til?

– Det spørs på sak og på personer til hvilken grad vi blir hørt. Vi har opplevd at studenter føler seg glemt i disse utvalgene.


Studentparlamentet ved OsloMet oppfordret alle studenter til å stemme under fjorårets valg. Foto: Mikkel Syvertsen

Bruntveit mener dette ikke er så unaturlig, da studentrepresentantene ofte er unge og i begynnelsen av utdanninga si. På den andre siden av bordet kan man møte ansatte som er høyt utdannende og eldre. 

– Vi håper at representantene og ledelsen skjønner at studentene er der fordi de er genuint opptatt av velferden, ryktet og kvaliteten på OsloMet.

Når det gjelder profilering av studentparlamentet, så innrømmer lederen at det har kommet i skyggen av andre problemer i år.

– Vi prøver å være så synlige som mulig på sosiale medier, og vi lager «Dassavisa», som henger på alle toaletter. Profilering er noe vi vil legge mer tid i, slik at studentene vet hvem vi er.
 


Et banner ble hengt opp under fjortårets valg. Foto: Mikkel Syvertsen

Misfornøyde med digital undervisning

Studentparlamentslederen Bruntveit har tidligere vært kritisk til nedstengingen av campus, og er spesielt bekymret for den psykiske helsen til studentene. Hun har ingen konkrete tall på antall saker, men forteller at de får inn få saker. Sakene de får inn går som oftest ut på læringsutbytte og undervisningsopplegg.

– Det som er tydelig, er at mange studenter sliter. Mange studenter føler seg urettferdig behandla ift. eksamen, læringsutbytte og læringsmiljø, sier Bruntveit.

Hun håper at studentene tar opp problemer med sine tillitsvalgte klasserepresentanter. Studentparlamentet tror at det meste blir løst på det nivået, men mistenker derimot at det er mye som ikke blir tatt opp.


Studenter over hele landet sitter med PCen med digitalundervisning. Foto: Tuva Bull Hjeltnes

Skal fremme og forbedere studentenes situasjon

Studentparlamentet ved OsloMet jobber for å ivareta, fremme og forbedre studentenes sosiale, faglige og økonomiske situasjon. De jobber opp mot ledelsen og rektor lokalt. Studentparlamentet taler på vegne av alle studentene ved OsloMet, og består av 27 studentrepresentanter, ifølge Studentparlamentet.no.  

I tillegg er Studentparlamentet studentens øverste organ. Dette betyr at de vedtar og gjennomfører de helhetelige politiske synspunktene på vegne av studentene på OsloMet. De bestemmer også hvilke saker de ønsker å prioritere.

Studentrepresentasjon

Jf. Lov om universiteter og høgskoler I §4-4 i Lov om universitet og høgskoler skal studentene ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet ved OsloMet. […] Ofte tas også studentrepresentanter med i arbeidsgrupper og andre råd eller utvalg uten beslutningsmyndighet […]. Kilde: OsloMetntent