Det var nettavisa CRHoy som først avslørte at sementselskapet Sinocem planla å bestikke ansatte i Costa Ricas nasjonalbank. Illustrasjonsfoto: Andresmh/Flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Nettavis avslørte korrupsjonssak

Den journalistiske korrupsjonsavsløringen av  Cementazo-skandalen førte til politietterforskning, fratredelse av stillinger og mistillit til rettssystemet.
Torsdag, 27 mai, 2021 - 15:00

I november 2017 godkjente Costa Ricas nasjonalbank et lån på over 30 millioner amerikanske dollar til den 41 år gamle forretningsmannen Juan Carlos Bolaños sitt sementselskap, Sinocem.

Like etter kunne nettavisa CRHoy publisere et lydklipp som viste at Bolaños hadde samarbeidet tett med nestlederen i nasjonalbanken, Guillermo Quesada. 

Lydfil avslører 

Lydfilen som ble publisert var en 20 minutters lang samtale mellom Bolaños og Quesada fra samme år. I samtalen ble det planlagt at Bolaños skulle saksøke nestlederen i banken for brudd i låneavtalen. På denne måten kunne Bolaños unngå å nedbetale lånet og også kreve erstatning. Samtidig ville Quesada motta millionbestikkelse for å samarbeide om en oppdiktet kjennelse.   

Det ble også publisert i pressen at Bolaños hadde møtt opp seks ganger i presidenthuset, og vært i samtale med flere kongressmedlemmer kort tid før banklånet ble godkjent.  

Mange undret seg over millionbeløpet og presidenthusets involvering, og pressen publiserte kritiske artikler.

Journalist og lærer ved Universitetet i Costa Rica, Any Pérez, nevner Cementazo-saken som en av de sakene som har skapt friksjon mellom myndigheter og pressen de siste årene. Hun påpeker at selv om blant annet Cementazao-saken har vært gjenstand for konflikt, bør det anses som helt nødvendig med pressefrihet for et velfungerende demokrati. 

– Min forventning er at politikere forstår at å garantere pressen tilgang til informasjon er en helt essensiell del av et velfungerende demokrati, sier Perez. 

Flere måtte gå av

Avsløringen førte til undersøkelser og etterforskning som viste at flere statlige ansatte hadde innflytelse eller var involvert.

Flere måtte fratre sine stillinger, blant annet ansatte i nasjonalbanken, kongressmedlemmer, en høyesterettsdommer og regjeringsadvokaten. Dermed økte mistilliten til myndighetene i landet.

Nåværende regjeringsadvokat Emilia Navas sa i et intervju med organisasjonen Americas Quarterly i 2019 at skandalen har ført til et “før og etter-øyeblikk” i landets poltikk og rettsystem. Regjeringsadvokat Navas mente også at det har krevdes innsats for å gjenopprette folks tillit til rettssystemet i landet. På sosiale medier har mange uttrykt misnøye med emneknaggene #CementazoCR og #Cementazo. 

“Alle er involvert, og den første som burde vise ansiktet sitt og ikke gjemme seg, er presidenten. Jeg har ikke venner” skriver en på Twitter.

“På dette tidspunkt, jo mer som kommer ut over #CementazoCR, jo bedre. Skaden på rettsvesenet er gjort, la oss håpe det er en kortsiktig skade”, mener en annen.

Endret lovverket 

Frem til 2015 sto de to leverandørene Cemex og Holcim for levering av sement i landet. De ble ansett som duopol, som betyr at to selskaper dominerer et marked, og regulerte prisen på sement. Ifølge The Costa Rica Star benyttet begge selskapene lovverk fra 2005 som forhindret innføring av sement i landet som var over 45 dager fra fabrikasjonsdatoen. 

I 2015 besluttet regjeringen å åpne markedet for andre leverandører, bare et år etter at Bolaños hadde opprettet sementselskapet sitt. Sinocem importerte sement fra Kina, og sørget for 20 prosent lavere pris. Det var mange som stilte spørsmål ved om kvaliteten var konkurransedyktig og om det var tilfeldig at lovendringen ble vedtatt kort tid etter Bolaños nyetablerte selskap.