Thor Alexander Almelid står på Rødt sin bod i Karl Johan, han sier at han personlig kan forstå at folk syntes det er plagsomt å få tilsendt SMS fra partiet. Foto: Sval Rosenløw Eeg

Delte meninger om Rødts politiske SMS

Rødt har den siste måneden sendt ut SMS-er for å tiltrekke seg velgere før valgdagen. Rebecca Tansøy fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er kritisk til praksisen.
Mandag, 13 september, 2021 - 14:35

6. september mottok 160 000 nordmenn følgende tekstmelding fra Rødt:

”Rødt tar kampen mot Forskjells-Norge, for miljøet, gratis tannhelse og profittfri velferd. Vi kan sikre et skifte. Din stemme teller! Les mer på: roedt.no/valg”


Flygeblader pent plassert på et bord ved Rødt sin valgbod. Foto: Sval Rosenløw Eeg

Ønsker å nå ut til folket

Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen mener SMS-ene har vært en god måte å nå ut til folk på, spesielt etter koronapandemien.


Rebecca Tansøy mener SMS-kampanjer kan oppfattes som masete. Foto: Privat

– Pandemien har gjort at vi ikke har kunnet møte velgere ansikt til ansikt like mye som før, men det er jo det vi egentlig ønsker å gjøre, sier hun

Hun forklarer at partiet har vurdert fordeler og ulemper med denne SMS-strategien. Likevel konkluderte partiet at det viktigste er å minne folk på å stemme. 

Mener at det kan oppfattes som masete

Rebecca Tansøy, som er med i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), liker ikke praksisen.

– Vi synes at det blir for mye, folk må ikke bli lei valget. Hvis man får melding fra et politisk parti kan det oppfattes masete, og vi ønsker ikke å mase på folk, sier hun.

Tansøy påpeker at Frp istedenfor har postkasseaksjoner, der de sender velgere brev i posten. Hun påstår det er et bedre alternativ, fremfor å sende folk tekstmeldinger.

Frp har dog brukt i overkant av to millioner kroner på sin SoMe-kampanje, bare i august. I følge kampanje.no.

Hansen kan informere om at Røds SMS-kampanjen har kostet partiet over 400 000 kroner.


Frp prøver å rekruttere velgere ved sin valgbod i Karl Johan. Foto: Sval Rosenløw Eeg

Hvem har mottatt SMS-ene?

Hansen nevner at partiet valgte ut geografiske områder, da de sendte ut SMS-ene. Hun vil ikke røpe konkret hvilken potensiell velgermålgruppe de ønsket å nå ut til, annet enn at de har siktet seg inn på velgere under 45 år. Dette står også skrevet på Rødt sin egen nettside

Der spesifiseres det også tydelig at ingen opplysninger om enkeltpersoner lagres. I tillegg står det at vil de slette nummerlisten til de som har fått SMS-en den 14. september. 

Kevin Khuong Nguyen (23) er en av de 160 000 som mottok Rødt sin SMS. Nguyen bor til daglig på Grünerløkka. Han tror tekstmeldingen bidrar til at flere husker å stemme, men ikke nødvendigvis at man stemmer på det partiet man fikk SMS fra. 

Vil en slik SMS kunne påvirke hvilket parti som får din stemme?

– Nei, men kanskje det kunne påvirket noen som ikke har en anelse om hvem de vil stemme på.


SMS-en Kevin Khoung Nguyen mottok den 6. september. Foto: Bilde hentet med tillatelse fra Nguyen.

Selv om det for noen kan oppfattes masete, er politiske meldinger fullstendig lovlig i Norge. Forbrukertilsynet forklarer på sine nettsider at politisk informasjon ikke anses som reklame, fordi markedsføringsloven kun gjelder for næringsvirksomheter. Det er derimot ikke tillat å sende politisk reklame på TV.

Emneord: