Billedhugger Christine Aspelund i arbeid i sitt atelier på Tøyen i Oslo. FOTO: Maria Möhring
Statsbudsjettet 2022

Nye millioner til kunstnerstipend

Støre-regjeringen foreslår å bevilge 33,2 millioner kroner til 100 nye arbeidsstipender for kunstnere. Veien mot en kunstnerøkonomireform er allikevel lang, mener leder i Norske Billedkunstnere Ruben Steinum.
Tirsdag, 9 november, 2021 - 15:58

I går la Støre-regjeringen fram sin tilleggsproposisjon til neste års statsbudsjett. De foreslår en økning i bevilgningene til kunst- og kulturfeltet på 59 millioner kroner. 33,2 av disse skal gå til opprettelsen av 100 nye arbeidsstipender for landets kunstnere - 80 flere enn i Solberg-regjeringens opprinnelige budsjettforslag. 

Et steg i riktig retning

Fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) fremmet et krav om 140 nye stipendhjemler i forkant av høstens stortingsvalg. Leder Ruben Steinum er glad for den nye regjeringens vilje til å ta kunstnernes situasjon på alvor. 

– Dette er et stort steg i riktig retning. Et etterlengtet løft, sier han. 


NBK-leder Ruben Steinum er glad for at kunstnersaken prioriteres i Støre-regjeringens budsjettforslag. FOTO: Jannik Abel/NBK

Krever kunstnerøkonomireform

Steinum presiserer at NBK jobber for en gjennomgående kunstnerøkonomireform. I følge tall NBK har utarbeidet i samarbeid med Norske kunsthåndverkere fyller om lag 2000 norske kunstnere 100 000 kvadratmeter med utstillinger over hele landet, hvert år. De fleste får lite, eller ingen betaling, i følge NBK-lederen. 

– En soloutstilling innebærer ofte et årsverk med arbeid, men betales på lik linje med to ukers lønnet arbeid i de fleste andre yrker, sier han. 

Lappeteppeøkonomi

Billedhugger Christine Aspelund har en lang karriere bak seg som yrkesaktiv kunstner. Nylig vant hun konkurransen om å skape statuen av Anna Rogstad som skal oppføres på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Hun har lang erfaring med kunstoppdrag for offentlige rom, og er aktuell med mange ulike prosjekter. Allikevel er godtgjørelsen mager.

I 2021 lå Kulturrådets arbeidsstipend for kunstnere på 283 210 kroner. Kun 45 000 kroner over den nasjonale fattigdomsgrensa på 237 600 kroner. Aspelund forteller om kompromissene hun måtte inngå for å kunne leve ut kunstnerdrømmen. 

– Da jeg tok valget om å bli kunstner, visste jeg at jeg kommer til å bli minstepensjonist. Det har jeg vært nødt til å avfinne meg med, sier hun til Journalen. 


Billedhugger Christine Aspelund har store forventninger til Trettebergstuen som kulturminister. FOTO: Maria Möhring

Etterlyser sikkerhetsnett

Steinum er kjent med problemet. 

– Det er en veldig ærlig betraktning fra en kunstner som ikke sminker på sannheten. For det er virkeligheten for de aller fleste kunstnere. Men sånn bør det ikke være, mener Steinum. 

NBK fremmet behovet for et mer solid sikkerhetsnett for kunstnere i sitt høringsinnspill til Fougner-utvalget for fremtidens arbeidsliv. 

– Kunstnerlivet er gjennomgående sårbart, med varierende og uforutsigbare inntektskilder. Man er nødt til å se på muligheten til å spare til pensjon for såkalte atypiske arbeidstakere, som kunstnere er. Å kunne samle pensjon fra ulike kilder i løpet av et yrkesliv og at stipendene bør bidra til tjenestepensjonssparing, er avgjørende, sier Steinum. 

Aspelund påpeker at kunstnerstipendene ikke har fulgt lønnsutviklingen til resten av samfunnet. 

– Da stipendene ble innført var de mye mer verdt. Mens resten av samfunnet har hatt en positiv lønnsvekst, har vi i realiteten fått mindre og mindre. Det føles urettferdig, når min virksomhet også sysselsetter andre yrkesgrupper, sier kunstneren. 


Store drifts- og materialkostnader spiser mesteparten av stipendinntekten for de fleste kunstnere. FOTO: Maria Möhring

Ønsker flere tildelinger 

Steinum forklarer at ni av ti kunstnerne som søker om statlige arbeidsstipender hvert år, ikke får innvilget sine søknader. En økning i antall stipender er en gledelig nyhet, sier han. 

– I dag er det, innenfor alle kunstnergrupper, omlag 10 prosent som tildeles stipender. Visuelle kunstnere ligger i tillegg betraktelig under dette gjennomsnittet. Vårt mål er å få tildelingsprosenten opp på 25 prosent, forklarer han. 

– Vi jobber for at man skal kunne leve som kunstner gjennom et helt yrkesliv. At den aktiviteten man bedriver som kunstner skal være inntektsgivende, er avgjørende for oss. Stipendene kan gi en grunnleggende stabilitet i denne sammenhengen, sier Steinum. 


Kunstner Christine Aspelund er glad for at kunstnerøkonomien prioriteres i det nye budsjettforslaget. Her i sitt atelier på Tøyen i Oslo. FOTO: Maria Möhring

En gledens dag

Aspelund er glad for at kunstnersaken ser ut til å bli en større politisk prioritering. 

– Det er helt fantastisk. Jeg håper dette er starten på en positiv utvikling, sier hun. 

NBKs Ruben Steinum beskriver stor glede over gårsdagens budsjettforslag. 

– Det var absolutt en gledens dag. Det viser at de prioriterer kunstnerne. Vi ser på dette som et første skritt og har høye forventninger til de årene som kommer, avslutter han.