Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl under mandagens pressekonferanse. Foto: Lars Olav Rege

Ny politienhet skal overvåke trusselsituasjonen i Norge

Selv om trusselsituasjonen i Norge ikke har endret seg, oppretter regjeringen en ny enhet som ukentlig skal rapportere om situasjonen.
Mandag, 28 februar, 2022 - 16:23

Det opplyste regjeringen ved justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressekonferanse mandag. 

Hun innledet pressekonferansen ved å si at krigen i Ukraina ryster oss alle, og at hun har forståelse for at folk i Norge også føler på uro. Hun fortsatte med at trusselbildet i Norge ikke har endret seg, men at situasjonen i Europa er såpass kritisk at regjeringen nå har satt sammen en enhet som skal være ekstra på vakt. 

– Denne enheten består av analytikere med etteretningsbakgrunn fra politiet og PST. De skal skaffe seg oversikt over trusselsituasjonen i Norge basert på rapportering fra sivil side og politiet. Ukentlig skal de rapportere til meg om situasjonsbildet, og videre til enkelte deler av sivilit næringsliv, sa hun. 

– Situasjonen kan endre seg raskt

Til stede under pressekonferansen var også PST-sjef, Hans Sverre Sjøvold, og sjef for politiet, Benedicte Bjørnland. PST-sjefen sa følgende: 

– Selv om trusselbildet i Norge ikke er endret, kan situasjonen endre seg raskt. Derfor er det viktig å vite mest mulig om hva som rører seg i Norge, fortalte han. 


PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fortalte at Norge er årvåkne med tanke på situasjonen i Ukraina. Foto: Lars Olav Rege

Journalen spurte Sjøvold om hvilke scenarioer som kan være sannsynlige at skjer i Norge med tanke på situasjonen. På det svarte han: 

– Det er vanskelig å si noe konkret, og i tillegg blir det å spekulere. Men vi gjør ekstra forebyggende tiltak nå, forsikret han. 

Allerede i drift

Politidirektør Benedicte Bjørnland opplyste at enheten har vært i drift i én uke. 

– Oppdraget om å gi ukentlig rapportering er gitt, og vi skal framover dedektere abnormaliteter. Vi ønsker et tett samarbeid med det sivile, forklarte hun. 


Sjef i politiet, Benedicte Bjørnland, ønsker et samarbeid med det sivile. Foto: Lars Olav Rege

Overvåker hele Norge

Journalen stilte i tillegg spørsmål til justis- og beredskapsministeren om den nye enheten skal ha et spesielt våkent øye på aktiviteten rundt den norske grensa til Russland i nord. 

– Enheten skal våke over hele Norge, og det gjelder også grensa til Russland i nord. Målet er å få en oversikt over trusselsituasjonen i hele Norge, slik at vi kan være klar til å sette inn tiltak hvis det trengs, svarte hun. 

Mehl fikk også spørsmål under pressekonferansen om hva regjeringen kommer til å gjøre med ukrainske flykntinger som ønsker å komme til Norge. På det svarte hun: 

– Det er ingen tvil om at Norge ønsker å hjelpe, men det er for tidlig å si hvor mange flyktninger vi kan ta imot.