Den tsjekkiske gruppen Czech Elves opplyser folk om fake news på nettsiden sin. Foto: Gyri Høiset

Bekjemper desinformasjon

Stadig flere engasjerer seg for å stoppe fake news-bølgen i Tsjekkia, deriblant den frivillige gruppen Czech Elves.
Mandag, 30 mai, 2022 - 11:20

– Oppdraget vårt er å samle desinformasjon fra digitale plattformer, deretter analysere og rapportere det, sier talsperson for Czech Elves, Bohumil Kartous.

Czech Elves er en gruppe frivillige som siden 2018 har jobbet for å bekjempe desinformasjon som spres i Tsjekkia.

– Vi lot oss inspirere av lignende grupper i de baltiske statene, land som også er gamle russiske federasjoner. I takt med utbyggingen av internett ble det mer og mer tydelig at den russiske populasjonen prøvde å påvirke den offentlige diskusjonen i digitale kanaler, sier Kartous.

Han sier videre at det finnes flere kilder til desinformasjon i Tsjekkia. 

– Hovedsakelig er det nettsider som kontinuerlig og systematisk sprer desinformasjon. Den andre store plattformen er sosiale medier, og da spesielt Facebook, som de fleste over tretti år benytter seg av, forklarer Kartous.


Bohumil Kartous (44) er én av to talspersoner for Czech Elves. Foto: Privat

Stengte pro-russiske nettsider

Terje B. Englund, kommunikasjons- og forretningsrådgiver ved Den norske ambassaden i Praha, kan fortelle at Tsjekkia har vært utsatt for et til dels massivt omfang av fake news det siste tiåret.


Kommunikasjons - og forretningsrådgiver på Den norske ambassaden i Praha, Terje B. Englund. Foto: Byrådet Praha

– Heldigvis var myndighetene tidlig ute med å etablere en aktiv enhet for faktasjekk; også mediene har bidratt med grundig kartlegging av aktørene. På den måten fikk den gjennomsnittlige tsjekker nokså tidlig en konkret oversikt over nettsidene som sprer fake news. I alt dreier det seg om rundt 40 nettsider, sier Englund.

Englund sier at myndighetene stengte åtte pro-russiske nettsider etter at krigen i Ukraina brøt ut. Dette var under henvisning om at desinformasjonen om krigshandlingene i Ukraina var såpass grov at stengingen ikke var å betrakte som begrensning av ytringsfriheten. Folk flest støttet tiltaket.

– Når det gjelder sosiale medier, er desinformasjon og fake news så omfattende at myndighetene går aktivt ut for å avlive de verste mytene, sier Englund.

Som eksempel sier han at det kan dukke opp kommentarer som “Jeg har ikke fått plass til datteren min i barnehagen fordi ukrainske barn har tatt alle ledige plasser”.

Jobber for å ivareta uavhengigheten

– Det finnes flere som kritiserer arbeidet vårt. Både private, politikere og populister som mener at arbeidet er med på å innskrenke ytringsfriheten. Og at vi fungerer som en slags sensur, sier Kartous.

Czech Elves fungerer som et sivilt initiativ, og mottar ingen økonomisk støtte av noe slag. Dette er et bevisst valg av gruppen, for å ivareta uavhengighet og troverdighet, men dette danner noen begrensinger. Alle medlemmene arbeider på fritiden, og får ikke betalt, derfor er det vanskelig å utvide gruppen noe mer.

– Alle som ønsker å bli medlem av gruppen blir evaluert, slik at vi kan sikre at ingen vil infiltrere oss eller på noen måte skade gruppen og menneskene som er involvert. Av de samme grunnene vet heller ikke jeg, som sitter på sentralbordet, hvem de fleste av medlemmene våre er, sier han.

Det er kun to offentlige personer i gruppen Czech Elves. Dette er for å sikre personvernet til medlemmene sine, som på ulike måter er involvert i noe av arbeidet deres.


Veronika Česká (27) har troen på at unge tsjekkere klarer å være kritiske til det de leser på nett. Foto: Privat

Eldre er mindre kildekritiske

Kartous forteller i tilleg om en mer bisarr tredje kilde til spredning av desinformasjon, såkalte chain e-mails, kjedemailer.

Han forklarer at den eldre generasjonen i Tsjekkia har liten erfaring med digitale plattformer, og derfor har e-poster med desinformasjon fått stor oppmerksomhet blant de eldre. 

– Undersøkelsesbyrået STEM anslår at rundt 15 prosent av de voksne i Tsjekkia tror på det vi vet er desinformasjon og konspirasjoner. Dette henger tett sammen med den delen av samfunnet som stemmer for populisme på det politiske spekteret, sier Kartous.

27 år gamle Veronika Česká kjenner til Czech Elves sitt arbeid, og tror de eldres naivitet kan skyldes den store forskjellen i generasjonenes oppvekst.

– Den eldre generasjonen vokste opp i kommunismen. Man skulle tro på alt som stod i nyhetene, og selv om de nødvendigvis ikke trodde på det de leste, så var det lurest å ikke si i mot. Den yngre generasjonen lærer allerede i skolen at det er nødvendig å tenke kritisk, sier hun.

– Jeg synes at unge forstår bedre enn den eldre generasjonen at de må jobbe med flere kilder, og ikke tro på alt som står et eller annet sted på nettet, sier Česká, som jobber i finansdepartementet, og som tidligere har jobbet ved Den norske ambassaden.