Barn på skolen i Sør-Afrika. Foto: flowcomm (CC BY 2.0)

Høyeste frafall på tjue år

Pandemien har ført til skyhøyt frafall fra sørafrikanske skoler, men alternative medier kan gjøre en forskjell.
Tirsdag, 31 mai, 2022 - 15:26

– Frafall har en innvirkning på oss alle, og alle kan være en del av løsningen, sier Rahima Essop. Hun er kommunikasjonsansvarlig for Zero Dropout, som er en organisasjon som jobber for å halvere antall elever som dropper ut av skolen innen 2030.

Ifølge Amnesty er Sør-Afrika landet i Afrika som ble hardest rammet av koronapandemien, både når det kommer til antall registrerte smittede og døde. Ferske tall fra Amnesty viser at 750 000 barn har droppet ut av skolen så langt i pandemien. Dette er over 500 000 flere enn det årlige gjennomsnittet årene før.

Stort læringsgap

En av hovedårsakene til at så mange elever dropper ut av skolen er det store læringsgapet som oppsto mellom ulike elevgrupper underden lange nedstengningen under koronapandemien.

“Koronapandemien har gjort arbeidet vårt mer akutt, og vi krever at vi nå står sammen som nasjon,” sies det i Zero Dropouts årsrapport.

I november holdt Sør-Afrikas utdanningsminister Angie Motshekga en pressekonferanse hvor hun erklærte at skolene kunne gjenåpnes. Her oppfordret hun foreldre til å sende barna på skolen.

– Gjennom telefonsamtaler, SMSer, lokalradio og hjemmebesøk informerer vi alle foreldre om at skolene åpner igjen, sa Motshekga.


Sør-Afrikas utdanningsminister Angie Motshekga. Foto: GovernmentZA (CC BY-ND 2.0)

På pressekonferansen ble det ikke sagt noe om hva myndighetene vil gjøre med skolekostnadene i lys av at mange har mistet jobben i løpet av pandemien.

Tror alternative medier kan gjøre en forskjell

– Pressen dekker den store økningen i frafall, men ikke i det omfanget de burde, siden barn omfatter 36 prosent av befolkningen, sier William Bird, direktør i Media Monitoring Africa.

Han sier at det trengs flere stemmer som tar for seg sosiale forskjeller og urett i samfunnet. 

– Alternative medier som Daily Maverick har rapportert om den store økningen av unge som dropper ut av skolen, forklarer han.

– De kan være med på å sette søkelyset på skoleproblematikken, noe som forhåpentlig kan føre til en endring, sier Bird videre.

Tamsin Metelerkamp er journalist for Daily Maverick. Hun sier at de har et fokus på å gå mer i dybden i den sosiale problematikken i egne spesialutgaver.

– Vi har et fokus på å dra inn eksperter, forskere og et bredt mangfold av kilder der vi kan, i stedet for å være først ute med breaking news, sier Metelerkamp.

Store forskjeller

Ifølge Verdensbanken har 68,2 prosent av befolkningen i Sør-Afrika tilgang til internett. Mange unge mangler mobiltelefon eller PC og har ikke mulighet til å følge med på undervisning over nettet. Pandemien var dermed med på å øke skillet mellom barn som kommer fra velstående familier og barn fra fattigere kår. Muligheten for læring er altså ikke den samme.

– Frafall i skolen var et problem selv før koronapandemien, hvor fire av ti barn droppet ut før ungdommsskolen. Dette er blitt normalisert i samfunnet vårt, men det er dette vi arbeider mot å endre, sier Essop.

Statistikk viser at det er fire ganger så mange hvite enn svarte studenter på universiteter i Sør-Afrika. Det er i tillegg 50 prosent større sjanse for at hvite studenter uteksamineres fra universitetet. 


Skoleelev i Cape Town. Foto: Ragnhild Fjellro

Det å ikke ha utdanning reduserer mulighetene for å få en jobb og å komme seg ut av fattigdom. Elever fra grunnskolen konkurrerer også om plasser på universitet, og med læringsgapet fra nedstengingen, kan det være vanskelig å tilfredsstille kravene.

“Ved å slutte på skolen uten grunnleggende utdanning mister man sjansen til å være med, lære, tjene og bidra i det sosiale og økonomiske livet. Noe som hele fremtiden til landet vårt hviler på,” sies det Zero Dropout årsrapport.

Fikk ikke søkt utdanning

Flere unge sier til organisasjonen at de ikke har hatt muligheten til å søke på universiteter på grunn av begrenset internettilgang. I tillegg var flere av postkontorene stengte, så det ikke var mulig å søke via brev.


Skoleelever i skolegård i Sør-Afrika. Foto: abnat (CC BY 2.0)

– Barn i townshipene får ikke samme utdanning som barn inne i Cape Town. Under pandemien falt nok mange barn fra townshipene ut av skolen, siden de ikke hadde tilgang på de samme digitale hjelpemidlene. Jeg er bekymret for fremtiden til de barna som falt fra, sier Mathepelo Ngaka Mtati, som selv bor i Sør-Afrikas nest største township, Khayelitsha.

Flere skoler valgte ikke å ha digital undervisning, grunnet usikkerhet knyttet til hvor lenge nedstengningen ville vare, og mangel på opplæring av digital undervisning hos lærerne.

– Myndighetene må gjøre grunnskolen gratis, for at alle skal ha tilgang til grunnleggende utdanning, sier Admire Mare, instituttleder for kommunikasjon ved Namibia University of science, og tidligere forsker ved University of Johannesburg.