Petra Koudelková er en tsjekkisk innvandrer i Norge. Foto: Oleg Grabenko

Tsjekkere stoler på statskanalene

En undersøkelse viser at tsjekkere har mest tillit til rikskringkasteren. Samtidig mener en av fire at landets presse sprer propaganda.
Mandag, 30 mai, 2022 - 11:03

En undersøkelse fra 2017 gjort av The international Republican Institute (IRI) viser at den tsjekkiske befolkningen har størst tillit til det statlige kringkastingsselskapet Česká televize (ČTV) og deres tv-kanaler ET1 og ET24.

– De fungerer etter allmennkringkasterprinsippet, slik BBC og NRK gjør det. De er uavhengige og kritiske, sier Terje B. Englund, kommunikasjons- og foretningsrådgiver ved Den norske ambassaden i Praha.

Han har tidligere jobbet som journalist, og sier at Tsjekkia er omtrent som Norge når det kommer til hvor sterkt allmennkringkasteren står i landet. 

– Hvis du sammenligner med situasjonen i for eksempel Slovakia og Polen, så står Tsjekkias allmennkringkaster langt sterkere, sier han.

Flere privateide, men mindre tillit

I Tsjekkia er det 22 nasjonale mediestasjoner, og 17 av dem er privateide.

– Private mediehus som Nova, Prima og Dnes er populære, men de har noe mindre tillit i befolkningen, sier den tsjekkiske journalisten Tomas Lindner.

Petra Koudelková kom til Norge i oktober 2019 og jobber nå som servitør på Månefisken kafé. Hun følger pressen i hjemlandet tett, og bekrefter Lindners inntrykk.

– Når det kommer til private medier, har jeg mindre tillit til dem, sier hun.

Hun understreker at hun synes det er fint med konkurransen de privateide mediene skaper, men at det kan være et problem i den forstand at de må konkurere om klikk og i tillegg kan bli drevet eiernes økonomiske interesser.

– Det at det er mange privateide mediehus i Tsjekkia er både bra og dårlig. Journalistene kan gjøre en god jobb, men jeg synes av og til at det publiseres ting som er halvsant eller feil for å få klikk, utdyper hun.

Motstridende informasjon

Den nevnte undersøkelsen anslår at rundt tre av fire tsjekkere mener at mediene i landet er - eller prøver å være - upartiske. De siste 24 prosentene mener derimot at de største mediene ikke tar for seg korrekt informasjon, men heller konsentrer seg om propaganda.

Et konkret eksempel er omtalen av koronaviruset de siste årene.

– Det beste eksemplet på skillet mellom tsjekkiske og norske medier er omtalen av koronaviruset. I norske medier ble koronavirus stort sett fremstilt som en sykdom der vaksinen kunne forbedre helsesituasjonen, sier Koudelková.

I Tsjekkia var derimot dekningen av koronapandemien veldig delt.

– Det var noen medier som sa at vaksinen var bra og burde tas. Andre mente den var farlig og burde unngås, forklarer hun.

Hun legger til at informasjonen tsjekkerne får fra mediene ikke nødvendigvis er bygget på fakta og undersøkelser, men heller politikeres meninger.

– Det er alltid meninger, og ikke faktuell informasjon. Familien min vet ikke hvem de skal tro på fordi de får så mye motstridende infromasjon, sier Koudelková. 


SKEPTISK: Petra Koudelková sier hun er skeptisk til tsjekkiske nyheter. Foto: Oleg Grabenko