Skeid er en av Osloklubbene som vil få problemer med høye strømregninger. Foto: Sofie Runhovde Brændshøi

Omtrent ti tusen barn berøres av fotballklubbers strømtrøbbel

Idrettsanlegg som varmes opp ved hjelp av gass får ikke strømstøtte. NFF Oslo og klubbene stiller seg nå sammen i håp om å få endret energistøtteordningen.
Onsdag, 12 oktober, 2022 - 23:32

Ny kartlegging fra NFF Oslo viser at omtrent ti tusen barn og unge kan bli berørt av de høye energiprisene dersom ikke energistøtteordningen endres. Der prisen på et tonn gass i 2019 i snitt lå på 6600 kroner, ligger den per oktober 2022 på 14 580. Dette er over dobbelt så mye, og det går ikke ubemerket hen hos klubbene.

–Tilbudet på tilgjengelig bane vil gå ned, sier daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand.

Står sammen

Kretsleder i NFF Oslo, Jo Evensen, sier at NFF Oslo og NFF gjennom kartlegging og synliggjøring av problemet, vil vise hvor mange som rammes av de høye energiprisene. De vil synliggjøre konsekvensene.

Konsekvensene Evensen snakker om, er at flere sannsynligvis enten vil måtte stenge ned anleggene sine gjennom vintersesongen, eller øke avgiftene.

–Når klubbene kan få en økning i kostnader på to og tre ganger så mye som de pleier, så er det ikke mulig å holde anleggene oppe. I arbeidet om å forbedre strømstøtten, ønsker vi å være støttespiller for klubbene og å være med på å legge press på prosessene i departementene, sier han. 

12. oktober arrangerer NFF Oslo et klubblederforum, som er et politisk møte for alle klubbene i Oslo som vil delta. På agendaen for dette møtet, står blant annet utfordringene knyttet til energistøtten.

– Gjennom klubblederforumet vil vi vise alle klubbene i Oslo at vi står sammen i utfordringen. Vi har fått mange positive meldinger fra klubbene, og de er glade for at vi står samlet om å få til en løsning som er til det beste for barn og unge i byen vår, fortsetter Evensen.

Dårligere kapasitet

Skeid er en av klubbene som rammes av mangel på energistøtte. Om vinteren har de to kunstgressbaner i bruk, og den ene av disse fyres på gass. Stenging av den ene banen vil derfor ha mye å si for banekapasiteten til klubben.

–Sånn som det ligger an i dag, betyr det at vi må fyre på lavere temperaturer, brøyte mer og bruke kjemikalier. Vi vil også vurdere å stenge banen i desember, og la snøen ligge og isolere. Da trenger man mindre energi, sier Daniel Holmeide Strand. 

Fyring på lavere temperaturer betyr at banen blir kaldere og hardere. Noe av mykheten til underlaget blir borte, og dette gjør at skaderisikoen til spillerne øker. 

–Desto eldre du er, jo mer utsatt er du. Særlig belastningsskader vil kunne stige når man trener på en bane uten undervarme på vinterstid. I tillegg har vil miljøfyll på den banen med undervarme, og det gjør den ekstra sleip og glatt å spille på, sier Holmeide Strand.


Daglig leder i Oppsal, Jørgen Grydeland, er bekymret for de høye energiprisene. Foto: privat

Ikke et alternativ å slå av undervarmen

For Oppsal fotballklubb er det ikke et alternativ å slå av undervarmen på banen selv om de også benytter seg av gass. Daglig leder, Jørgen Grydeland, sier at det vil være kritisk å stenge ned anlegget halve sesongen. 

–Skulle vi ha stengt ned anlegget, kunne vi heller ikke tatt inn kontigent. På sikt ville det vært kritisk for klubben. Det er en ond spiral, sier Grydeland. 

Grydeland mener at det at noen klubber får energistøtte fordi de har et annet fyringsgrunnlag er en urettferdighet og en skjevhet som ikke kan godtas. Han sier også at klubben ikke har valgt å fyre med gass selv, da anlegget er kommunalt. 

–Familiene og det enkelte medlemmet er de det går utover til syvende og sist. Dersom man øker kostnaden istedet for å stenge banen, kan kan det være kritisk for mange fordi privatøkonomien allerede er presset. Brukerne av anlegget er de som lider uansett, fortsetter han. 

Nå håper Grydeland at samarbeidet mellom NFF Oslo og klubbene vil hjelpe.

–Vi håper det som kommer fra Oslo fotballkrets kan legge press på politikerne. Vi har ingen tid miste. Mange klubber begynner å fyre allerede nå rett rundt hjørnet, avslutter han.