Tverrfaglig kompetanse hacker systemet

Ulike sektorer har ofte ulike utfordringer. Mandag møttes 45 masterstudenter på tvers av fakultetene for å løse de sammen. 
Onsdag, 12 oktober, 2022 - 13:46

Mandag var Studenthallen på OsloMet fylt opp med kreative studenter, engasjerte arrangører, motiverende mentorer og kompetente jurymedlemmer. Studentene var delt opp i åtte grupper på tvers av fakultetene og ble gitt en problemstilling de skulle svare på. En av gruppene var «Equalhealth» som bestod av fem kreative studenter.

I en egen boble

Devendra Joshi (36), Carmen Myhre (24), Alexey Golovin (35), Lene Gudvangen (24) og Kasper Nordby (23) er masterstudenter på OsloMet. De har blitt satt sammen på tvers av studier og kompetanse. Flere av de møttes for første gang mandag morgen og dro sammen til Sunnaas sykehus. Her fikk de utdelt gruppens problemstilling og dermed startet det intense arbeidet. 

– Problemstillingen vår er: «Hvordan kan dere måle progresjon i armstyrke og motivere rullestolbrukere under rehabiliteringsprosessen?», forteller Lene Gudvangen. 


Det er lagt inn mye arbeid på kort tid til presentasjonen. Foto: Synne Jørgensen

Allerede tirsdag ettermiddag var det nemlig tid for å pitche ideen til en jury. Gruppen hadde kommet frem til navnet «Equalhealth» og med hjelp av sin mentor Ali Muhtaroglu laget et produkt som kunne hjelpe rullestolbrukere. Rundt tretti timer hadde gått siden de fikk oppgaven og det var tydelig at de var inne i en egen boble. Det var en nervøs og stresset gjeng som forberedte seg til å fremme sin innovative ide. 

Klokken tikker, og nervøsiteten stiger

Lene og Carmen forlater rommet med resten av gruppen deres for å bli tryggere på manus. Jentene smiler og ler mens de fremfører det de skal si for hverandre. De ellers svært utadvendte jentene er likevel tydelig nervøse. Siden det er ulike internasjonale bakgrunner med, så blir hele hackathon gjennomført på engelsk. 

– Det blir litt ekstra skummelt når man må snakke på engelsk, forteller jentene. 

Jentene tar tiden, mens de øver på hva de skal si.

– Det er viktig at pitchen ikke er lengre enn åtte minutter, men den kan heller ikke være kortere enn syv og ett halvt minutt, forklarer Lene. 

De smiler og ser på hverandre da de oppdager at de er fire sekunder innenfor tidsskjemaet. Dette gikk akkurat som etter planen. 


Carmen og Lene puster lettet ut for å være innenfor tidskravet. Foto: Synne Jørgensen

Ingen vei tilbake

Gjengen sitter klare rundt bordet og skal levere fremføringens PowerPoint innen 15:30. De har fremført pitchen til mentoren sin og tok tiden på fremføringen. Lene snur telefonen og viser stolt hva tiden ble. Den viste syv minutter og 54 sekunder, som førte til stor jubel og smil. 


Alexey, Devendra og Kasper viser at produktet er lett å anvende. Foto: Synne Jørgensen

Selv om det viser seg at øvingen gir gode resultater, så er enda gjengen stresset. Flere av de er redd de må holde sin presentasjon til slutt. 

– Det er lenge å sitte 70 minutter og grue seg gjennom de andres fremføringer hvis man ender opp til slutt, sier Lene. 

Etter noen små endringer på fremføringen er de klare til å sende inn deres PowerPoint. Gjengen sitter sammen og Lene trykker på knappen som sender deres intense arbeid ut av deres trygge lommer. Nå er det ingen vei tilbake.


Ideen til gruppen var Handyframe som skulle hjelpe rullestolbrukere å forbedre armstyren. Foto: Synne Jørgensen

Lettelsen 

Gruppen sitter nervøse på andre rad. De blir jublet inn som andre gruppe som inntar scenen for å fremføre sin ide. Etter en velutført pitch, så går spørsmålene til juryen. Gjengen svarer godt på spørsmålene og går deretter av scenen og setter seg tilbake på plassene sine. Det er et stor smil om munnen deres og det blir utlevert high fives til alle innenfor gruppen. 


Kasper og Devendra er klare for å imponere juryen. Foto: Synne Jørgensen

– Jeg er fornøyd med pitchen, men det kan alltids bli forbedringer, sier Lene.

Det er pause i arrangementet og juryen har gått bak for å diskutere seg frem til en vinner. Carmen formidler også at hun er fornøyd med hvordan det gikk for gruppen i pausen. 

– Det er godt å være ferdig, men jeg ble mindre nervøs enn forventet, forteller Carmen.

Alle er vinnere

Det ble ingen seier på Equalhealth denne gangen. Likevel påpekte juryen at alle var vinnere. Juryen som bestod av åtte dyktige medlemmer, kom med en grundig tilbakemelding til alle gruppene. Equalhealth fikk gode tilbakemeldinger av juryen. 

– Det var en veldig god presentasjon. Det var lett å forstå utfordringen og hvorfor det var viktig. Løsningen var også godt forklart, mener juryen. 

Juryen likte også å se tegningene av prototypen og teknologien som var lagt bak. De ga også gruppen et godt tips som de burde tenke på videre.  

En positiv opplevelse

Selv om Carmen og Lene i utgangspunktet ikke fant helt motivasjonen til oppdraget da de først startet, så var de veldig fornøyd med utfallet. 

– Først så tenkte jeg at dette kom til å bli krevende. Det har det forså vidt også vært. Men jeg var redd for at vi ikke klarte å fylle alle boksene som vi måtte til presentasjonen og gå innom alle områdene, sier Lene.

Gruppen følte de gjorde det arbeidet de kunne og er fornøyde med egen innsats.

– Selv om vi ikke gikk så dypt i alt, så dekte vi litt, nevnte noe i alle kategoriene og gjorde den researchen vi kunne på den tiden vi hadde. Jeg trodde ikke vi kunne ha en presentasjon som hadde så mye kjøtt på beina med tanke på tiden vi hadde.

– Vi kunne ha snakket i tjue minutter til, skyter Carmen inn. 

Selv om de hadde sin tvil i starten, er det ingen tvil om hva slags erfaring gruppen sitter igjen med. 

– Det har vært et veldig lærerikt og gøy prosjekt. Det har også vært utfordrende siden vi måtte sette oss inn i en utfordring og et fagfelt vi ikke kunne noe fra før av. Men med hjelp av både ekspert og mentor så har vi klart å komme i mål, forteller en stolt Lene. 

Etablert konsept

HealthHACK ble gjennomført for masterstudenter fra master i entreprenørskap, Fakultet for teknologi, kunst og design og Fakultet for helsevitenskap. Ideen kommer fra et etablert konsept som kalles hackathon. Dette går ut på at man jobber sammen for å skape nye produkter, verktøy eller funksjoner i følge Oslo kommune sin side angående hackathon.

Hackathon blir gjennomført innenfor en kort tidsperiode slik at arbeidet blir intenst og man må jobbe raskt og ha et godt samarbeid. Formålet med HealthHACK var at studentene sammen i tverrfaglige grupper skulle utforske løsninger på pasientnære problemstillinger, står det på intelligent helse sin hjemmeside.

Geir Ove Karlsson og Anne Karine Dihle er informasjonsrådgivere på Sunnaas sykehus HF. De kunne fortelle at problemstillingene gruppene hadde fått tildelt, var formet ut fra utfordringer sykehuset hadde kommet over. Dette kunne være inspirert av problemer som pasienter, ansatte eller folk utenfra hadde kommet med.


Geir Ove Karlsson og Anne Karine Dihle synes tverrfaglig samarbeid er viktig. Foto: Synne Jørgensen

Helse + teknologi = sant

Arrangementet var et resultat av et samarbeid mellom satsningsområdet intelligent helse, master i entreprenørskap og Fakultetet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Sunnaas sykehus HF og Norway Health Tech. Det har vært et tett samarbeid mellom arrangørene og det er blitt lagt inn mange timer med arbeid. Dette førte til at masterstudenter på tvers av fakulteter fikk møttes og samarbeidet for å finne morgendagens løsninger.

– Med HealthHACK ønsker vi å skaffe et samarbeid mellom studenter på tvers av ulike kompetanser og skape muligheter. Dette gjøres gjennom å slå sammen kunnskap og samarbeide med ulike kvaliteter. Da kan man skape noe bedre, utdyper Katja-Maria Prexl, som er førsteamanuensis på Fakultet for samfunnsvitenskap. 

HealthHACK er kanskje over for denne gang. Men førsteamanuensis på Fakultet for helsevitenskap Vibeke Telle-Hansen har en gladbeskjed til Journalen:

– Intelligent helse kommer til å kjøre hackathon i årene fremover, så det er mulighet for å være med senere, forteller Vibeke Telle-Hansen