Politiet har lov til å ha våpen i politibilen, uavhengig av midlertidig eller generell bevæpning. FOTO: Daniel DeNiazi (Flickr: CC BY-SA 2.0)

Politiet kan fortsatt bære våpen

Midlertidig bevæpning forlenges i inntil åtte uker. Stortingsrepresentant Drevlund er skeptisk.
Torsdag, 9 februar, 2023 - 14:05

I en pressemelding fra 6. februar forteller politiet at de forlenger midlertidig bevæpning i inntil 8 uker fra i dag. 

− Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil 8 uker, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Etter skytingen ved London Pub 25. juni 2022 har politiet i Norge vært midlertidig bevæpnet. At det nå forlenges er Tobias Drevland Lund, Stortingsrepresentant for Rødt, kritisk til.

I praksis generell bevæpning

− Rødt tenker at det ikke burde forlenges slik situasjonen er nå. Vi mener dagens lovverk med mulighet for våpen i bil er tilstrekkelig, sier han.


Tobias Drevland Lund representerer partiet Rødt på Stortinget. Foto: Stortinget

Han mener at den midlertidige bevæpningen har blitt forlenget så mange ganger at det i praksis er generell bevæpning i Norge. Han tror likevel det er usannsynlig at det vil bli innført slik situasjonen er nå. 

− Slik det politiske landskapet ser ut nå er det ikke noen grunn til å tro det akkurat nå. Men det er noen som jobber for det, og derfor er det viktig at vi som er skeptiske er tydelige på det. 

Trusselvurdering på alvor

I pressemeldingen kommer det frem at PST vurderer trusselbildet som “moderat”.  Drevland Lund er enig i at vi skal ta trusselvurderingen på alvor, men frykter at det kan føre til eskalering. 

− Faren er at kriminelle skaffer seg tyngre våpen. I land der politiet bærer våpen er det ikke mindre vold eller skyteepisoder. Vi er jo redde for at mer uro blir resultatet av et våpenkappløp. 

 Hvordan skal politiet løse kritiske situasjoner hvis de ikke er bevæpnet? 

− Det er jo det som er kvalen ved denne politikken. Vi tror likevel ordningen vi har i dag er god nok. Det er lett tilgjengelige våpen i kritiske situasjoner, sier Drevland Lund.

 

Emneord: