Synshemmede Sverre Fuglerud er en av mange som blir sterkt påvirket av mengden el-sparkesykler som har dukket opp i Oslos gater siden 2020. Foto: Synne Jørgensen

Vil sparke sparkesyklene

Sverre Fuglerud er lei av å gå på el-sparkesykler ute i Oslos gater. Nå vil Rødt ha strengere regler.
Fredag, 3 mars, 2023 - 16:03

Snøen er smeltet og den grusbelagte asfalten spretter frem i første vårmåned. Vårsolen skinner ned på Oslos gater, der folk er ute og spaserer for å nyte det flotte været. En hvit stokk danser nedover Bogstadveien med to bein på slep.

Stokken beveger seg frem og tilbake på utkikk etter hindringer på fortauet. Plutselig får stokken en brå stopp; en grønn, motorisert hindring er plassert i veien og står feilparkert.

– Det er sykt irriterende, sier synshemmede Sverre Fuglerud som også jobber i Blindeforbundet.

De siste årene har det vært vanskelig for Fuglerud å bevege seg i bybildet, idet svært mange el-sparkesykler står parkert på gaten. I Oslo by er det nå rundt 8.000 el-sparkesykler.

Politikerne har forsøkt å ta grep, og det har blitt innført innstramminger. Men nå vil Rødt ta ytterligere grep. De foreslår å forby el-sparkesykler på fortau og i gågater. I tillegg ønsker de egne parkeringssoner og halvere antall el-sparkesykler i byen til 4.000.

Et usett parkeringsproblem

Videre nedover gaten kan el-sparkesyklene oppdages overalt. De fleste av dem står parkert hensynsfullt inntil husvegger og butikker, ment for at fotgjengere skal passere uten problemer.

Med kun gode intensjoner, og en trygg passasje for alle i tankene, er det nettopp der den hvite stokken oftest velger å ferdes fremover. Stokken kolliderer igjen med et kjent fjes.

– Her står det en. Den står jo ikke galt plassert den her, det typiske er at den står dumt plassert, sier Fuglerud.


Sverre Fuglerud er lei av å kollidere med el-sparkesykler. Foto: Synne Jørgensen

Fuglerud utdyper at selv om en el-sparkesykkel tilsynelatende står godt plassert, blir den fortsatt en stor hindring for synshemmede.

Han forklarer videre at de som bruker stokk gjerne følger husveggen, som er der det normalt sett er tryggest å ferdes. Den tidligere tryggeste veien er ikke lenger det åpenbare valget etter at el-sparkesyklene inntok fortauene. Fuglerud er enig med Rødt sitt bystyre i Oslo om at parkering for el-sparkesyklene bør vurderes.

– Vi ønsker egne parkeringsområder for el-sparkesyklene som ikke er i gangarealene, fortsetter Fuglerud.

Et diskriminerende tilbud

På Rådhuset sitter de som skal ta beslutningen om det skal innføres strengere regler for el-sparkesyklene. 

Rødt sin representant i Oslo bystyre, Siavash Mobasheri, inntrer rådhussalen med et imøtekommende blikk. Han leder vei gjennom gangene og  forteller om forslaget angående reguleringen av el-sparkesykler i Oslo. 

– Det viktigste kravet er at vi ønsker å fjerne el-sparkesykler fra fortau og gågater, forteller Mobasheri. 


Siavash Mobasheri (32) fremmet forslaget om regulering av el-sparkesykler i Oslo bystyre. Foto: Eivind Idland Hansen. 

Mobasheri utdyper at de har jobbet lenge med forslagene og ønsker å få flere av partiene med på diskusjonen. Han mener at el-sparkesykkeltilbudet er et diskriminerende tilbud og ikke er her for å bli. 

– Jeg tror egentlig ikke disse el-sparkesyklene har en fremtid i byen vår, sier han. 

Uenighet om etterspørselen

Daglig leder i el-sparkesykkelfirmaet Ryde, Tobias Wærsted Balchen er uenig. Han sier at det er en stor etterspørsel etter sparkesykler i Oslo og han mener at en ytterligere reduksjon vil redusere et veldig ettertraktet tilbud.

– Aktørene og ulike interessegrupper må heller jobbe sammen for å finne gode løsninger for alle parter, forteller Balchen.

Rødt-politikeren sier et av hovedargumentene til de andre partiene er at el-sparkesykkeltilbudet skal avlaste kollektivtrafikken, men viser til at det heller fører til noe annet.

– Folk bruker helst el-sparkesykler på korte avstander. Det eneste dette gjør er å svekke folkehelsen. Så fra et folkehelseperspektiv, vil jeg heller anbefale folk å gå, sier Mobasheri. 

Mobasheri avslutter med å fortelle om ulike undersøkelser som er gjort. Disse viser til at flere enn kun folk med funksjonsnedsettelser påvirkes negativt i hverdagen av el-sparkesyklene, men at det går sannsynligvis hardest utover nettopp de med funksjons- og synsnedsettelser. 

Mistet synet som syvåring

Stokken spaserer sakte men sikkert videre ned Bogstadveien. En kald bris feier over fortauet, og han tar på den marineblå lua med hvite vertikale striper. Pipelyden fra trafikklyset indikerer at det er trygt å gå over veien, men lyden skifter raskt retning og stokken gir seg ut på rødt lys. 

– Det var grønt, var det ikke det da? spør han og ler. 

I det vi slang oss ut i veien på rødt lys, åpner Sverre opp om hvordan han mistet synet.

– Da jeg var syv år gammel fikk jeg en veldig sjelden reaksjon på smertestillende og siden har jeg vært blind, sier han.

Videre forteller han at han opererer med én prosent syn og at han skimter skygger. Han forteller også at han ikke hadde klart å kjenne oss igjen om vi hadde møttes ved en senere anledning. 

– Jeg har gått bort å spurt en stolpe om veien, forteller en lattermild Fuglerud. 


Sverre Fuglerud har levd mesteparten av livet uten syn. Foto: Synne Jørgensen 

Må være mer på alerten

Stokken fortsetter å utforske den folksomme gaten. Folkemengden trer hensynsfullt til side i motsetning til de ubevegelige transportmidlene. Stokken tappes for energi når den er ekstra påpasselig og prøver desperat å forhindre en av mange unødvendige ulykker. 

– Man må jo være ekstra forsiktig og legge inn ekstra med tid på en strekning, forklarer Fuglerud.

Han forteller videre at el-sparkesyklene har gitt flere uventede overraskelser, blant annet at han har gått på hodet over de, men ingen fatale ulykker.

– Jeg har aldri blitt kjørt ned selv, men blitt skubba veldig kraftig til, sier han. 

Dette er reglene for el-sparkesykler

I følge NAF er dette reglene for el-sparkesykler:

- Vis hensyn til fotgjengere og avpass farten.

- Ikke glem vikeplikt for biler.

- Husk forsikringsplikten.

Sparkesykkelsjefene fatter ulike tiltak

Øystein Rikheim Sundelin, Senior Public Policy Manager i Voi, forteller at de har utviklet en parkeringsveileder sammen med Blindeforbundet, og gjort det obligatorisk for brukerne sine å ta bilde av parkeringen sin, nettopp for å unngå feilparkeringer på tvers av fortau eller der de er til hinder.

– Vi har jevnlige varsler i appen vår som minner brukerne våre om å kjøre og parkere hensynsfullt, sier han. 

Han fortsetter med å fortelle at på generelt grunnlag vil en halvering av antallet el-sparkesykler til utleie påvirke de negativt, men i hvilken grad er vanskelig å si. 


El-sparkesyklene står parkert overalt. Foto: Synne Jørgensen. 

Tobias Wærsted Balchen forteller at de jobber svært aktivt med opplæring og oppfølging av sine kunder for å sikre god parkeringspraksis. 

– Å sikre at sparkesyklene er godt parkert, mener vi er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å ta hensyn til alle grupper av befolkningen, sier Balchen. 

Forsøpler fortauene

Stokken manøvrerer seg tilbake mot Blindeforbundet, og utenfor er det ingen sparkesykler i sikte. Fuglerud er klar i talen da han formidler at fortauene i utgangspunktet er laget for å gå på.

– Det er jo sykt irriterende å ta seg sånn til rette og nærmest forsøple fortauene.


Sverre støter stadig på sparkesykler som står inntil vegger. Foto: Eivind Idland Hansen 

Fuglerud viser hvor vanskelig det kan være for synshemmede å orientere seg rundt i Oslos gater: