Årets førsteårsstudenter på journalistikkstudiet er de første som får bryne seg på et nyoppusset emne. Foto: Eline Rustad Østmoe.

Ny vår for gammelt emne

Mai har betydd arbeid med pressefrihet for førsteårsstudentene. For første gang på over ti år kommer emnet i ny drakt.
Mandag, 22 mai, 2023 - 15:10

Tre temaer

Studentene har jobbet i grupper og skrevet om følgende temaer:

Menneskerettigheter, pressefrihet og ytringsfrihet er det siste emnet journalistikkstudentene i første klasse skal gjennom før sommerferien. Studentene blir delt inn i grupper til hvert av temaene, og arbeider i par med å skrive en sak til temaet de har fått. Her kan de velge fritt hvilket land eller person de ønsker å skive om. 

Slik var det ikke før. Tidligere år jobbet studenter i større grupper. De fikk tildelt ett land, og skrev sju saker om pressefrihetens kår i det landet.

Hedda Grønbrekk (20) og Emilie Hauger Tangen (25) er fornøyde med den nye vrien på emnet som avslutter det første året for journalistikkstudentene. 

– Selv om temaene er avgrensa, og vi er delt i menneskerettigheter, pressefrihet og yttringsfrihet, har vi valgt fritt hva vi ønsket å skrive om, sier Tangen. 

Årets studenter er sikre på at det er sunt med variasjon i faget. 

– Det er veldig bra at de drar inn menneskerettigheter og ytringsfrihet, det er viktige temaer og mye å lære, sier Grønbrekk.

Utenriks frister 

De to jentene er på gruppa som jobber med menneskerettigheter, og de har skrevet en sak om anti-homolov i Uganda. 

– Vi har lært veldig mye og fått lov til å snakke med kilder vi ellers aldri ville kommet over, sier Grønbrekk. 

Hun utelukker ikke at dette kan være starten på en utenrikskarriere. 


Hedda Grønbrekk og Emilie Hauger Tangen har jobbet med menneskerettigheter, noe som har gitt mersmak. Foto Eline Rustad Østmoe

– Det virker spennende å dra til andre land, men man må være veldig dedikert til jobben hvis man går den retningen. Det er nok tryggere å bli i Norge, sier Grønbrekk. 

Tangen legger til at det frister, men er enig i at det er et stort valg å ta. 

Tar utfordingene på strak arm

Haydar Nawrozi (24) har jobbet med pressefrihet.

Hans gruppe skrev om alternative medier, men han syntes det var utfordrende å finne en vinkling på saken.

– Det var litt vanskelig å komme inn til kjernen av saken. Selv om de alternative mediene vi intervjuet har pressefrihet, sliter de med å komme inn i den norske pressevarmen sammen med de store mediene, sier Nawrozi.

Til tross for utfordringene er han enig med Grønbrekk og Tangen om at endringene i emnet har vært positive.

– Det er kjempebra å utvide emnet. Menneskerettigheter og ytringsfrihet er temaer vi ikke har lært så mye om, så det er viktig å få inn, sier han.

Fint med forandring

Elsebeth Frey er emneansvarlig for fjortende gang, men i år har det blitt gjort store endringer. 


Elsebeth Frey ser at studentene har lært mye det første året. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Vi innså at vi måtte gjøre forandringer i emnet. Det ble rett og slett for ressurskrevende med det gamle opplegget. Lærerne satt og desket hele uka, det var ikke bærekraftig i lengden, sier Frey. 

Hun kan savne det gamle rigget, men tror endringen er for det beste. 

– Det var en voldsom energi i rommet, men en del studenter synes nok det ble i overkant å skulle lage sju saker om pressefrihet, sier emneansvarlig. 

Frey er fornøyd med det nye oppsettet. 

– Det virker positivt. Det har vært et utrolig stort spenn i ideer, det er spennende, avslutter hun.