Bækkelagets Sportsklubb er en av mange klubber som sliter med å få kabalen til å gå opp. Foto: Lisa Lian Moe

Idrettskrise i Oslo: – Uten fotballbane to måneder av året

For få idrettshaller, mangel på treningstilbud og dårlig standard er et stort problem i hele Oslo.
Mandag, 26 februar, 2024 - 11:06

– Skilleveggen knirker igjen, forrige gang ble hallen stengt i en uke.

– Vi skal ikke se bort i fra at det skjer igjen nå.

Per N. Bondevik og trenerkollegaen går med langsomme skritt over gulvet i fjellhallen. De stanser ved en gul kantstrek. Bondevik retter pekefingeren mot vanndammen på gulvet, og to oppgitte blikk kikker opp på én av mange fuktskader. 

Bekjempelse av blant annet sopp og råte har gjort at fjellhallen på Holmlia har måttet stenge flere ganger de siste årene. Men situasjonen er ikke unik.


Per N. Bondevik viser frem en av de større fuktskadene i hallen. Denne skaden er den første man møter på vei inn. Foto: Selma Wold Magnussen 

Flerbrukshaller i Oslo

  • Per februar 2024 er det 75 ferdigstilte flerbrukshaller i Oslo
  • 17 av hallene er private
  • 19 haller er planlagt eller under oppføring

Kilde: Oslo Idrettskrets

Oslo Idrettskrets anslår overfor VG at hovedstaden mangler rundt 50 flerbrukshaller. I tillegg viser årsrapporten fra Norges Fotballforbund i Oslo at det mangler minst 29 fullskala fotballbaner.

Tilstanden i Holmliahallen er bedre enn den var, men den må følges nøye opp for å sikre godt vedlikehold. Holmlia Sportsklubb har kjempet  lenge for å få ny flerbrukshall og fotballbane.

– Vi har hatt et ferdig prosjektforslag i flere år. Planen er å få til et spleiselag mellom OBOS, tippemidler og kommunen. Vi venter på grønt lys, sier Bondevik om planene for ny hall.

Sprengt kapasitet

Den tunge luften er overveldende, men de unge guttene løper likevel frem og tilbake i hallen. Manglende undervarme og brøyting har gjort at lagene ikke har kunnet trene på fotballbanen siden tidlig i januar. Siden det har de fått en økt inne, og ellers har de måttet trene styrke i gangene.

Bondevik forteller om sprengt kapasitet i klubben, og om lag som rakner på grunn av mangel på tilbud, trenere og baner.

– Fjellhallen er satt av til innendørs idretter. Vi mangler i praksis idrettstilbud for fotball to måneder i året. Fotballen får kun det som er av ledig tid inne i hallen, sier Bondevik.

– Må være kreative

Luften suser gjennom ventilasjonsanlegget og kun et skarpt, hvitt lys holder hallen levende. I Ekeberghallen pleier det å være fullt med treninger og kamper nesten hele døgnet, men nå har også hallen tatt vinterferie. 

– Jeg håper at det kommer en ny hall her, og flere nye haller i Oslo.


Ulrik Stræde Rød er sportslig administrativ leder i Bækkelagets Sportsklubb, og har ansvaret for håndballen. Foto: Selma Wold Magnussen 

Ulrik Stræde Rød kikker utover hallen. Han møter blikket til vaktmesteren og hilser med et lite nikk.

– Vi har kjempestore kapasitetsmangler. Alle får ikke trene når de vil. Vi må være kreative når det kommer til å finne treningstider. Noen får trening som varer helt til klokken halv elleve på kvelden, sier han.

Rød mener gode idrettstilbud skaper samhold, og gir et godt utgangspunkt for barn og unge.

– Idrettsgleden er fantastisk å se på, samtidig som det er en god måte å avverge rus, vold og dank, fortsetter han.

Høyre lovet før valget i september å ta opp milliardprosjektet Campus Ekeberg i samarbeid med Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportklubb, etter at det ble lagt på is av det forrige byrådet.

Campus Ekeberg kort fortalt:

  • Prosjektet ble startet i 2017
  • Det skal bestå av haller til ulike sporter, treningssenter og en videregående skole
  • Oslo kommune skal stå for lånegaranti og inngå leieavtale for skolelokalene
  • Planen ble lagt på is av det forrige byrådet grunnet økonomisk risiko
  • Estimert kostnad er rundt to milliarder
  • Prosjektet skal stå ferdig til skolestart i 2027

Kilde: TV2

– At det blir bygget en ny hall på Ekeberg hjelper, men løser ikke hallproblematikken i byen, mener Rød.

Får ikke trene på Ekeberg

Sålen på de godt brukte inneskoene gir fra seg små skrik idet spillerne vender om på den nyvaskede gulvflaten. Fotballer sparkes mellom de ivrige jentene, og skarpe hyl gir gjenklang i hallen.  


Futsal-jentene trente i gymsalen til Rønningen Folkehøgskole lørdag formiddag. Foto: Lisa Lian Moe 


Oda Goa Berge (27) og Beate Naglestrand (27) har ofte lang reisevei til trening. Foto: Selma Wold Magnussen

Oda Goa Berge (27) og Beate Naglestad (27) er to av de som blir påvirket av manglende hallkapasitet. De tilhører Bækkelagets Sportsklubb, men må trene i haller over hele byen.

Ifølge Ruters reiseplanlegger tar det en time med kollektivtransport fra Ekeberghallen til Rønningen Folkehøgskole. 

– Vi får trene to ganger i uka. Nesten hver gang er det en ny hall. Vi har vært i syv forskjellige bare hittil i år, forteller Berge.

På benken sitter trener Herman Berg ikledd lue og overtrekks-genser. Den gule logoen til Bækkelaget skiller seg ut på det ellers kongeblå stoffet. Han skuler utover hallen, med et tenkende uttrykk.

– Nå har vi fått leie på Rønningen på Kjelsås, men det koster mye penger. Ikke alle klubber har anledning til å ta den regningen, og det kan være ekskluderende når noen ikke har råd til å være med, sier Berg. 

Vil gjøre en helhetsvurdering

Anita Leirvik North er byråd for Høyre og har ansvaret for politikken rundt idrettstilbudet i byen.


Anita Leirvik North er byråd for idrett, kultur og næring. Foto: Sturlason 

I november fortalte North til Journalen at de skulle gjøre en helhetsvurdering av idrettstilbudet og komme tilbake til hva som skal styrkes og hvordan. I februar svarer hun oss på e-post:

– Vi jobber med dette gjennom arbeidet med ny behovsplan for idrett. I en by med store idrettsbehov og forskjeller mellom byområdene er det viktig med en grundig utredning av hvor de største anleggsbehovene er.

North skriver at det er Oslo sør som samlet sett har best dekning av haller i den nåværende behovsplanen.

– Rart utsagn

På Kaffebrenneriet ved siden av rådhuset sitter Omar Gamal med en kaffekopp i hånden. Som tidligere byråd for idrett og kultur, har han vært her mange ganger før. Han er godt kjent med Campus Ekeberg-prosjektet, Holmliahallen og hallproblematikken.

– Det er et rart utsagn at Oslo sør har best dekning. Når man ser på behovet for idrettsanlegg må man ikke bare se på hvor det er flest som deltar, men også hvor mange unge som bor i området og levekårsutfordringer, forteller den tidligere byråden.


Omar Samy Gamal var byråd for kultur og idrett før North. Han ønsker et svar på hvor pengene skal investeres. Foto: Selma Wold Magnussen 

Gamal etterspør et konkret svar på hvor byrådet skal investere. Han mener anleggskrisen kan løses hvis man jobber systematisk over flere år, men bekymrer seg for at det er stopp nå.

I e-posten skriver North også at 5,5 milliarder kroner skal investeres i idrettsanlegg de neste årene, og at det er mange under planlegging.

– Vi må ivareta helhetsbildet når kommunen skal bygge nye haller. Det forrige byrådet lovet en ny idrettshall på Holmlia rett før valget, uten å sette av utredningsmidler til dette i deres siste budsjett før de gikk av, skriver hun.

– Jeg tror det er lurt for Anita å slutte og peke på alle andre og innse at det er hun som sitter med ansvaret. Problemet er at hun ikke sier konkret hva hun vil gjøre. Hvis man ikke har en høy investeringstakt, kommer man ikke til å klare å løse utfordringene med anleggsmangel, avslutter Gamal.

Ber politikerne steppe opp

– Bra jobba! Vi tar en pause. 

I hallen på Kjelsås samler trener Berg sammen fotballene, som ligger strødd rundt på banen. Han har en klar oppfordring til politikerne.

– De må begynne å prate om idretten på en annen måte. Idrettslag ordner former slik at unge kan drive med noe nyttig. Det kan være en medisin mot ensomhet og hindre ungdomskriminalitet. Jeg synes politikerne må begynne å steppe opp på vegne av idretten og skjønne hvor viktig det faktisk er, sukker han. 

 

Emneord: 
Tags: