Terje Søviknes (Olje og Energi-Departementet) og Ingrid Skjoldvær (Natur & Ungdom) møtes i retten 13. november i år. Illustrasjons-collage: Rasmus Kvaal Wardemann

Disse møtes i retten 13. november

18. mai i fjor åpnet regjeringen for oljeboring i nye områder i Barentshavet. 13. november i år starter rettssaken mot dem.
Torsdag, 16 februar, 2017 - 15:03

Viktig for vekst og verdiskapning, mener Olje og Energi-departementet. Grunnlovsstridig, mener Greenpeace og Natur & Ungdom.

Historisk sak

Det er ikke første gangen det oppstår uenigheter mellom miljøbevegelsen og Olje og Energi-departementet, men aldri før har motsetningene dem imellom ført til søksmål. Greenpeace og Natur & Ungdom mener regjeringen går for langt når de ønsker å åpne opp for utvinning av olje i de omstridte områdene i Barentshavet, og går nå rettens vei for å hindre utvidelse av oljesektoren i Norge. Anklagen går ut på at miljøorganisasjonene mener regjeringen bryter med grunnlovens paragraf 112:

“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.”


Ingrid Skjoldvær mener regjeringen har brutt grunnloven. Foto: Natur & Ungdom

Leder i Natur & Ungdom, Ingrid Skjoldvær mener det er hårreisende at det ofres så lite oppmerksomhet til klima i et spørsmål om å utvide en av verdens mest klimaskadelige industrier. - Risikoene som vurderes går mer på oljesøl og ulykker på plattformene, enn på klima. Regjeringen gjemmer seg bak kvoteargumentet, men vi kan ikke kjøpe oss ut av klimaansvaret. Vi i Natur & Ungdom representerer generasjonsaspektet i grunnloven, og kan ikke la regjeringen ta naturen fra oss, sier Skjoldvær.

Undergraver demokratiet

Regjeringen mener på sin side at søksmålet er et forsøk på å gjøre et politisk spørsmål juridisk, og dermed undergrave den demokratiske prosessen. I tilsvarsdokumentet fra regjeringsadvokaten står det:

“Saksøkernes tolkning trekker § 112 klart lenger enn grunnlovsgiver har ment, og lenger enn hva rettskildene også ellers gir grunnlag for. Det er et rettspolitisk fremstøt, som sikter mot å rettsliggjøre klima- og miljøpolitikken, og som dermed søker å endre maktforholdet mellom domstolene og regjering og Storting.”

– Det er klart det er å rettsliggjøre et politisk spørsmål, men vi mener det er en god demokratisk sikkerhetsventil. Vi er først og fremst pragmatiske i måten vi jobber på, og ønsker å vinne saker på de måtene som er tilgjengelige. For meg er det ikke viktigst å verne demokratiet, men å verne klima, forklarer Skjoldvær.

– Dette vedtaket bryter med loven, og det er vår rett som borgere å teste slike saker for retten, konstaterer hun.

Olje og Energi-Departementet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere enn det som er gjort i tilsvarsdokumentet