Olje- og gass til Europa sikrer Norges handelsoverskudd. Foto: Flickr/Norsk olje og gass

Olje-og gass til Europa sikrer Norges handelsoverskudd

Ferske tall fra SSB viser at overskuddet fra eksporthandelen med Europa endte på 369 milliarder i 2018. Dette er det største overskuddet siden 2014.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 10:06

Overskuddet er imidlertid utelukkende på grunn av eksport av olje og gass. Dette er det høyeste nivået vi har sett siden oljeprisen og kronekursen begynte å falle i 2014, melder SSB. Eksporten til europeiske land utgjorde 84 prosent av vår samlede eksport i 2018. Den høye andelen eksport til Europa kommer av at mesteparten av Norges olje-og gasseksport går dit. 

 

 

Emneord: