Alf Erik Andersen, andrekandidat for Frp i Vest-Agder valgdistrikt, frykter et regjeringsskifte vil sende tusenvis ut i uvisshet og arbeidsledighet.

Frykter ny regjering vil frarøve tusenvis jobben

Fremskrittspartiets Alf Erik Andersen frykter større arbeidsledighet dersom muligheten for midlertidig ansettelse i næringslivet innsnevres.
Mandag, 13 september, 2021 - 15:00

– Jeg er redd et regjeringsskifte vil sende tusenvis av mennesker ut i uvisshet og arbeidsløshet.

Det sier Alf Erik Andersen, andrekandidat for Frp i Vest-Agder valgdistrikt.

Andersen har arbeidsliv som en av sine hjertesaker, og ønsker seg et arbeidsmarked med rom for fleksibilitet og utvikling.

– Det viktigste for Frp er å få folk ut i jobb. I et næringsliv med store svingninger i sine markeder, er det å kunne utvide muligheten for å tilsette folk i midlertidige stillinger i inntil et år veldig viktig. Samtidig er det viktig å poengtere at fast stilling alltid skal være målet, sier Andersen.

Vil forby bemanningsbyråer

Kasper Bekkeli Espeland (34), førstekandidat på Rødts stortingsliste i Vest-Agder valgdistrikt, vil gjøre det vanskeligere for bedrifter å ansette folk i midlertidige stillinger.

– Det vi ser er at, etter at bemanningsbyråene gjorde sine inntog, er det blitt mer usikkerhet og utrygghet i samfunnet. Disse byråene lever av å gi kortere kontrakter til sine ansatte som de leier ut, i stedet for at bedriftene ansetter egne.

Derfor går Rødt og Espeland til valg på å forby bemanningsbyråer, og å gjøre arbeidsformidling til en offentlig oppgave.


Kasper Bekkeli Espeland og Rødt vil forby bemanningsbyråer, og gjøre arbeidsformidling til en offentlig oppgave. Foto: Privat

– Utelukkende negativt

Fillip Martel Feragen (25) studerer markedsføring og ledelse på Høyskolen Kristiania. Han tror mer midlertidighet i arbeidslivet kan være skadelig for de som allerede sliter med å komme seg inn på markedet.

– For de som står utenfor, og kanskje ikke er så ressurssterke, tenker jeg det vil være utelukkende negativt. Det blir vanskeligere å planlegge livet sitt, og bosituasjonen kan bli vanskelig. Det vil også påvirke hvordan man yter på jobb, uten tryggheten i en fast stilling, sier Feragen.


Fillip Martel Feragen tror midlertidige stillinger kan føre til mer usikkerhet for de som allerede står utenfor arbeidsmarkedet. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Samtidig ser studenten fordelene midlertidige stillinger gir for bedriftene.

– Det kan absolutt være bra for bedriftene, og gjøre dem mer konkurransedyktige, å ha midlertidige ansettelser, sier Feragen.

Midlertidighet som inngangsdør

Frap-kandidat Andersen mener midlertidige stillinger kan være en god mulighet for folk som står på utsiden av arbeidsmarkedet, til å få relevant erfaring.

– Midlertidighet blir en form for inngangsdør for de mange som står uten jobb. Ressursbruken innad i bedrifter varierer, og da er det bedre for samfunnet at bedriftene kan ansette folk i midlertidige stillinger, heller enn å måtte leie arbeidskraften, sier Andersen.


Alf Erik Andersen ønsker mer fleksibilitet for både arbeidstaker og -giver. Foto: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Han mener Rødt, ved å ville innsnevre muligheten for å ansette folk midlertidig, tar vekk muligheten for næringslivet til å omstille seg til det internasjonale markedet, følge HR- og HMS-tiltak, samt ta del i det grønne skiftet.

– Skal vi fortsette det grønne skiftet, og ha tillit til at det norske næringslivet følger med i det, må vi beholde den regjeringen vi har nå. Aller helst vil vi tilbake til 2013–2017-regjeringen, med Høyre og Frp, sier Andersen.

Alle må med

Espeland deler ikke frykten til Andersen når det gjelder konsekvenser av et regjeringsskifte for arbeidslivet.

– Nå har jo Rødt sagt at vi ikke vil i regjering, men hypotetisk sett, med Rødt i regjering, vil ikke tusenvis bli sendt ut i usikkerhet og arbeidsløshet. Faste stillinger og trygghet skal være hovedregelen, mener vi.

Når det gjelder omstillingen til nye markeder, og det grønne skiftet, mener Espeland alle må tas med i regningen.

– Omstillingen skal skje med alle parter i arbeidslivet. Da kan man ikke kaste de ansatte ut i midlertidighet, sier Espeland.

Forstår begge partier

Når Journalen møter student Feragen, skal han benytte den siste muligheten til å forhåndsstemme i valgboden på Fredrikkeplassen på Blindern.


Fillip Martel Feragen hadde enda ikke bestemt seg for hva han skulle stemme da han stod i kø på Fredrikkeplassen på Blindern. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Han er ennå ikke helt sikker på hva han skal stemme, men det blir nok ikke Frp eller Rødt.

– Jeg er nok mer på en gylden middelvei. Frp har rett i at midlertidige stillinger kan være bra for bedriftene, samtidig som jeg er helt enig med Rødt i at det gjør det vanskelig og utrygt for de ansatte. Det er positive og negative sider ved begge partier, sier Feragen.