Muren på Vestbredden adskiller fysisk de israelske og palestinske områdene. Foto: Jonas Witt / Flickr

Fredskonferanse avholdt uten Israel og Palestina

15. januar møttes over 70 land til en konferanse i Paris. Landene krever at Israel og Palestina fortsetter forhandlingene om en tostatsløsning.
Onsdag, 18 januar, 2017 - 10:11

 


Dan Poraz er ambassaderåd ved den israelske ambassaden i Oslo
Foto: Den israelske ambassaden

Den israelsk-palestinske konflikten har pågått i snart 70 år. Søndag 15. januar var Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault vert for konferansen med over 70 deltakerland som ba Israel og de palestinske selvstyremyndighetene å fornye løftene om en tostatsløsning. Verken israelske eller palestinske representanter var tilstede på møtet. Ambassaderåd, Dan Poraz, ved den israelske ambassaden i Oslo sier at Israel har et fundamentalt problem med en slik konferanse.

- Den eneste veien for å skape fred er direkte forhandlinger. Dette ønsker statsminister Netanyahu, men de palestinske myndigheter vil heller gå gjennom det internasjonale samfunnet for å unngå å møte til direkte forhandlinger, sier Poraz til Journalen

Leder for palestinakomiteen, Kathrine Jensen, mener dette ikke stemmer med realiteten.

- Israel sier gjentatte ganger at de ikke har noen partner for fred, også skylder de på at det er palestinerne som ikke er villige til å gå til forhandlingsbordet. De faktiske hendelsene er at Israel saboterer et hvert forsøk på samtaler. De stiller helt urimelige krav til palestinerne, og på den måten kan Israel si at palestinerne ikke vil forhandle, sier Jensen.


Leder i Palestinakomiteen i Norge, Katrhine Jensen, mener Israel stiller urimelige krav som ikke palestinerne kan gå med på. Foto: Lars Dønvold Myhre

FN-resolusjon stopper utbyggingen av bosetninger

Den 23. desember i fjor kunne FNs sikkerhetsråd kreve full stopp av utbyggingen av bosetninger på Vestbredden. Vedtaket kom som et resultat av at USA ikke la ned veto i Israels favør.

- Det er en internasjonal enighet om at bosetningene er ulovlige, sier leder i palestinakomiteen.

- Konferansen i Paris er en understreking på at det er en tostatsløsning som er det eneste alternativet, og det er en klar beskjed til Benjamin Netanyahu om at bosetningene ikke kan fortsette. Det er allikevel vanskelig å snakke om en tostatsløsning når det er en enstatsrealitet på bakken.  

Dan Poraz sier at FN-resolusjonen feiler i å inkludere hele bildet av konflikten.

- Bosetningene er ett problem av mange. Å fokusere kun på bosetningene gir palestinerne et signal om at de ikke behøvre å inngå noen kompromiss, sier Poraz.

Trump ønsker å flytte ambassade til omstridt hovedstad

Påtroppende president Donald Trump har vist initiativ til å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. De fleste utenlandske ambassader holder til i Jerusalem, og Jerusalem er ikke anerkjent av andre enn Israel som landets hovedstad. Deltakerlandene på konferansen i Paris kom ikke med en felles uttalelse om Trump sin plan, men Kathrine Jensen ser på konferansen som et klart svar til USAs neste president om at han ikke må flytte ambassaden.

- Hvis Trump gjennomfører dette, har han velsignet det Israel holder på med. Det er en grunn til at ingen andre ambassader holder til i Jerusalem. En flytting av den amerikanske ambassaden vil være en legitimering av Israels annektering av Øst-Jerusalem, sier Jensen.


Både palestinere og israelere ønsker Jerusalem som sin hovedstad. Foto: Cycling man / Flickr

Frankrikes utenriksminister, Jean Marc Ayrault, sier til NRK at en amerikansk ambassade i Jerusalem er farlig for fredsprosessen. Leder i Med Israel for Fred, Conrad Myrland, sier at Jerusalem er Israels hovedstad og at en amerikansk ambassadeflytting vil være naturlig. 

- Frankrikes utenriksminister må begrunne uttalelsen sin. Hvis man anlegger en ambassade i Jerusalem vil ikke det forandre på noe i forhandlingene. Israel har vist vilje til å gi Øst-Jerusalem til palestinerne, sier Myrland til Journalen.

Den palestinske frigjøringsorganisasjonen, PLO, har i etterkant av møtet ønsket tostatsløsningen velkommen, og oppfordrer deltakerlandene til å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat med Øst-Jerusalem som sin hovedstad, melder ABC-nyheter.