Fungerende leder Leila Langdalen Sbai (t.v.), seniorrådgiver Ida Lindmo og rådgiver Kristin Næss Stub i ROSA påpeker at norske kommuner med færre ressurser bør kreve flere midler fra departementene for å identifisere sårbare flyktninger. Foto: Amalie Skuseth Flo.

Frykter at flyktningstrømmen fører til økt utnyttelse i Norge

Den pågående konflikten i Ukraina har engasjert ildsjeler over hele landet. Likevel er det ikke alle som har like gode intensjoner.
Mandag, 4 april, 2022 - 10:50

Russlands invasjon av Ukraina har skapt en omfattende flyktningkrise i Europa. Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at 30 000 ukrainske asylsøkere kan krysse de norske grensene i løpet av året.

Hjelpeorganisasjonen ROSA, som yter bistand og beskyttelse til personer utsatt for menneskehandel i Norge, er bekymret for utviklingen. 

— Ukraina-konflikten vil øke sannsynligheten for at mennesker på flukt blir utnyttet her til lands. Ukrainske kvinner er spesielt sårbare, da de reiser alene med sine barn og har blitt separert fra sine ektefeller, uten å vite om vedkommende er i live eller ikke, sier Kristin Næss Stub, rådgiver i ROSA.

Med et ønske om å profitere på krig

FN har tidligere uttalt at krig og fattigdom er to av de største risikofaktorene for at man kan bli utsatt for menneskehandel.

— Norge må ta ansvar både for flyktningsstrømmen og for de potensielle ofrene. Bakmannsapparatet er lokalisert over hele verden, så om vi kan hjelp flyktningene som kommer hit, gjør vi hvertfall vår del, uttaler Næss Stub. 

På verdensbasis innkasserer menneskehandlerne milliardbeløp hvert år. Fungerende leder i ROSA, Leila Langdalen Sbai, påpeker at denne typen kriminalitet har lav risiko og høy gevinst. 


ROSAs hovedkontor er bak disse dørene i Rådhusgata 4 i Oslo. Foto: Amalie Skuseth Flo.

— De private initiativene vi ser i Norge er velmenende på mange måter, men de kan også øke risikoen for at noen blir utnyttet. Slik bistand må registreres, og flyktningene må få vite hvilke rettigheter de har, ytrer Langdalen Sbai. 

Seniorrådgiver i ROSA, Ida Lindmo, oppfordrer den norske befolkningen til å ha et hensynsfullt, men kritisk blikk til samfunnet vi lever i: 

— Ikke gå å vask bilen til 100 kroner uten å sette spørsmålstegn ved hvorfor det er så billig, påpeker Lindmo. 

Hjelpeorganisasjonen er avhengig av å bli kontaktet av publikum, da de ikke oppsøker personer som blir utsatt for menneskehandel direkte.