Bohemen skal holde åpent i november og desember for visning av VM i Qatar.

Ulike VM-standpuntkt for Oslos barer

De siste dagene har det oppstått stor debatt i det norske fotballmiljøet, og da spesielt blant barene i Oslo. «Skal vi vise VM i Qatar eller boikotte?»
Fredag, 14 oktober, 2022 - 10:31

Bohemen er kanskje den aller største fotballpuben i Oslo og har en historie som strekker seg helt tilbake til 1998. Men da jeg møter opp med notatblokka i hånda, blir jeg henvist til lederen som ble publisert rundt dekningen av VM.

Her forklarer daglig leder hvorfor de har tenkt til å vise VM hos dem, og at det aldri har vært aktuelt med noe boikott. Noe søsterpuben Vålerenga vertshus har gjort, som også har samme eier.  

Et av hovedpoengene i lederen er at Bohemen rett og slett vil gå konkurs om de har en måned uten inntekt. Og at de vil gjøre mer skade å miste baren enn å vise VM.

Lederen viser også til tidligere mesterskap med omfattende kontroverser. Noen nyere eksempler som Brasil, der folk ble tvangsflyttet på grunn av bygging av stadion. Men også til Italia VM i 1934. Et mesterskap der det blir hevdet av den italienske fascistlederen Mussolini utnevnte dommere. Selvfølgelig i italiensk favør.

Men ingenting her er bevist. «Det er en åpenbar fare i å henfalle til opportunisme, hykleri og forenklinger i en så sammensatt verden. Man skal være rimelig klartenkt og moralsk konsistent for å navigere i dette landskapet, og det er heldigvis ikke rundt bardisken på Bohemen at den kursen bestemmes.» skriver daglig leder videre.

«Ball» sparket i gang diskusjonen

Diskusjonen og kontroversen rundt VM har pågått lenge. Helt siden tildelingen i 2010. Men blant Oslo-barene var Ball først ute med et klart standpunkt. De skal ikke vise et sekund av årets fotball VM.  

«Hovedgrunnene til at vi velger å boikotte er for det første tildelingen. Det skjedde på korrupt vis med hjelp av Russland. Til et land som ikke har noe tradisjon for fotball,» forteller eier av Ball, Torsi Løkstad. Andre grunner han nevner videre er det moderne slaveriet rundt byggingen av VM-stadionene. FIFA hevder pr januar 2022 at det kun kan knyttes 3 dødsfall direkte til byggingen.

Amnesty International mistenker at antallet er langt høyere. Det er dog vanskelig å si noe om et eksakt antall, siden Qatar ikke gjennomfører ordentlige obduksjoner.
Men noe som er godt dokumentert, er de forferdelige arbeidsforholdene.

Brudd på menneskerettigheter

«Vi har dokumentert at det har forekommet menneskerettighetsbrudd i forbindelse med bygging av stadionene i Qatar, men menneskerettighetsbruddene er ikke isolert til bygging av stadioner. Det forekommer menneskerettighetsbrudd mot migrantarbeidere i Qatar blant hushjelper i private hjem, i serviceindustrien, i sikkerhetssektoren, mm.»

«Vi har dokumentert at migrantarbeidere utsettes for tvangsarbeid. I en rapport fra april i år, så undersøkte vi f.eks. 8 private sikkerhetsselskaper, hvorav flere av disse ble hyret inn til store sportsarrangementer i regi av FIFA. Tvangsarbeid betyr at arbeidere blir utsatt for ufrivillig arbeid og trusler om straff. Dette forekom altså i 6 av de 8 selskapene vi undersøkte. Sikkerhetsvaktene fortalte oss at de måtte betale ulovlige rekrutteringsavgifter, fikk passet sitt konfiskert (til tross for at dette er ulovlig), at de måtte arbeide inntil 84t i uka, ikke fikk hviledager, jobbet under farlige arbeidsforhold og at det var diskriminering blant de ulike gruppene av migrantarbeidere,» forteller politisk rådgiver i Amnesty, Frank Conde Tangberg.

Han legger også til at Amnesty ikke oppfordrer til boikott, men fraråder heller ingen å boikotte. Det viktigste er å sette fokus på sportssvaskingen som foregår i Qatar. Altså den ensidige positive fremstillingen av landet. Og det kan man få til uavhengig om man skal boikotte visning av VM eller ikke.

“Vi i Amnesty International stiller oss til disposisjon for å bidra,” avslutter Tangberg med.

Økonomi

Som tidligere nevnt i artikkelen er en av hovedgrunnene til at Bohemen velger å vise VM, er at de vil overleve som bar. Ball har derimot valgt å løse problemstillingen på en helt annen måte.

«Vi tenker å vise en del eldre klassiske VM-kamper. Vise NFL kamper. Ha quiz. Og også holde foredrag hvor sportsvasking og menneskerettigheter står i fokus», forteller Torsi videre. 

Han er også krystallklar på at han ikke vil legge seg borti hvordan andre barer velger å løse dekningen av årets fotball-VM.

Kommersiell sjef i O’learys, Linda Eriksson, forteller at det er opp til enhver pub å selv bestemme om de skal vise VM eller ikke. Men hun tror all sending av VM vil gå som planlagt. Det er jo tross et av verdens største sportsarrangementer.

 

Emneord: