Næringsminister Jan Christian Vestre minner befolkningen om at det igjen er på tiden å justere klokken. FOTO: NFD

Delte meninger blant B-mennesker og bønder

Med hensyn til næringslivet venter Norge på Europas avgjørelse om stilling av klokka.
Fredag, 24 mars, 2023 - 09:33

Natt til søndag stilles klokken en time frem, og markerer med det et skritt nærmere varme ettermiddager og sene sommerkvelder.

For de fleste med smarttelefon går prosessen nærmest ubemerket i de sene nattetimene.

Bønder, skiftarbeidere og småbarnsfamilier, opplever derimot at overgangen har langt større innvirkning på deres virke og hverdag.  

Forståelse

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har forståelse for de som blir berørt av endringene hver vår og høst, men minner også om hvorfor samfunnet kollektivt drar nytte av omleggingen.

– Jeg vet det er delte meninger om å stille klokka. Det positive er heldigvis at dette betyr lysere ettermiddager og at våren er rett rundt hjørnet, skriver Vestre i en pressemelding.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har forvalter Justervesenet. Et statlig direktorat som blant annet har ansvar for alle nasjonale målenheter.

To ganger i året er det derfor Vestres ansvar at Norge gjør som nærliggende naboland i samme tidssone.

Det er spesielt gunstig i et nærings- og handelsmessig perspektiv å legge seg på en lik linje som handelspartnere i våre nærområder.


Næringsministeren har det øverste politiske ansvar for hva som er riktige tider her i landet. FOTO: NFD 

– Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme tidssone som våre nærmeste naboland, forklarer ministeren.

Ekstra hverdagsutfordring for folk og fe

Blant de største kritikerne av tidsskifte er bøndene og landbruksnæringen, som er avhengige av nøyaktige rutiner i henhold til stell og drift av husdyr.


Generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård peker på utfordringene om å stille klokka. FOTO: Eivor Eriksen

Til Journalen svarer generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård at særlig dyrenes døgnrytme påvirkes av tidskiftet.

– Husdyr har en indre klokke som blir påvirket av at klokken stilles, noe som betyr at dyra må omstilles til ny tid for foring og stell.

Bondelaget har ikke en egen vedtatt, politisk holdning til om konseptet med sommertid bør avskaffes, men svarer at de ser mange gode argumenter for å fjerne ordningen. 

– Finnes det likevel i deres øyne enkelte positive konsekvenser av konseptet?

– Bønder har stort arbeidspress, så det kommer godt med at døgnet blir en time lengre. Men den gleden betales tilbake på våren, svarer Hørnegård.

Skaper debatt

Forslag om å skrote ordningen har over lengre tid vært roten til livlig debatt både nasjonalt og internasjonalt.

I 2018 foreslo Europakommisjonen å fjerne ordningen helt.

Forslaget har ligget til behandling hos Rådet for den Europeiske union siden, uten en avgjørelse. Men livlige debatter melder seg likevel i høylytt form i Europaparlamentets talestol, to ganger i året.

Næringsministeren fastslår å vente med en eventuell skroting her til lands til etter Rådet har fattet sin beslutning.  

– Norge kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka, opplyser Vestre.