Innenriks

Utgiftene øker, men inntektene til melkebøndene har nesten ikke økt de siste årene. Nå håper de jordbruksoppgjøret i april vil gi dem bedre vilkår.
Mandag, 22 februar, 2010 - 14:41
Mens universitene i landet må legge ned fag og emner.
Mandag, 22 februar, 2010 - 14:03
I løpet av den siste uka har prisen blitt doblet i Norge, noe som går utover økonomien til Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad.
Mandag, 22 februar, 2010 - 13:37
Sang, musikk, turer og god mat har gått inn som eldreomsorgens nye suksessoppskrift.
Mandag, 22 februar, 2010 - 13:37
Medan stadig fleire vert godkjende som adoptivforeldre i Norge, aukar interessa for adopsjon i givarland. Det stiller nye krav til norske adopsjonssøkarar.
Mandag, 22 februar, 2010 - 13:33
Høy risiko, små marginer og kompliserte regelverk kan gi konsekvenser som forfølger deg resten av livet. I tillegg er de sosiale vilkårene svært forskjellige fra dine rettigheter som arbeidstaker.
Mandag, 22 februar, 2010 - 13:07
Antall polske arbeidsledige i Norge nærmer seg 5000. Flere sliter med gjeld. For mange er svart arbeid eneste utvei.
Mandag, 22 februar, 2010 - 12:26
Politikere, sosiologer, forskere og jurister debatterer ny narkotikapolitikk i tur og orden. På gatenivå kjemper noen en kamp mot tida, abstinensene og stigmatiseringen.
Mandag, 22 februar, 2010 - 12:08
Klesdesigner Ingunn Birkeland er sulten på å vise arbeidene sine, men ikke til enhver pris. Derfor droppet hun Oslo Fashion Week i denne omgang.
Mandag, 22 februar, 2010 - 11:21
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mener kravet om mastergrad hos utenlandske religiøse ledere truer religionsfriheten.
Mandag, 22 februar, 2010 - 10:57

Sider