Dr. Monika Karas, president for NMHH og leder for medierådet holder tale for FN i 2015. Foto: R. Farrell/ITU

Medierådet støtter statens monopol

Agnes Úrban i den ungarske tenketanken Mérték mener at styresmaktene må falle om man skal kunne gjenskape et fritt mediemarked.
Tirsdag, 28 mai, 2019 - 16:09

NMHH

- National Media and Infocommunications Authority

- Er en statlig institusjon for å regulere medie- og telefonmarkedet, samt internettleverandører.

- Rapporterer årlig til Nasjonalforsamlingen i Ungarn. 

- Rundt 650 ansatte.

- Fire kontorer i Budapest i tillegg til fem i andre byer. 

- Ledes av Monika Karas, som også styrer medierådet. Hun er utpekt som president for NMHH av Viktor Orbán. 

Ungarsk presseunion Sajtószakszervezet mener at statsminister Viktor Orbán har sørget for vanskeligere arbeidsforhold for journalister.

Direktør Laszló Lengyel i Ungarsk presseunion har sendt Europakommisjonen to klager på ubalansen i mediemarkedet: Orbán-vennlige aktører kan kjøpe opp mediehus. Videre bidrar myndighetene med økonomisk støtte og lisenser til medieaktører som fremmer regjeringens interesser.

Mediarådet mener de bevarer mangfold

I 2010 innførte Viktór Orbáns regjering en ny medielovpakke. Samtidig ble institusjonen National Media and Infocommunications Authority (NMHH) opprettet. NMHH er styrt av medierådet, en gruppe på fem medlemmer utvalgt av parlamentet.

Miklós Haraszti som er president i den ungarske journalistforeningen MUOSZ, mener medielovene, NMHH og medierådet blir brukt til å sensurere mediene.

– Dette kommer tydelig frem når man ser på hvem medierådet utdeler lisenser til og på hvilket grunnlag. Medierådet har aldri gått imot regjeringskontrollerte eller Fidesz-tro medier, sier Haraszti. 

Ifølge medierådet skal det sikre demokratiet, opprettholde en sunn balanse mellom publikum og landets medier og være til hjelp for markedsaktører og andre organisasjoner. Videre skriver medierådet på sin hjemmeside at deres viktigste grunn for å overvåke og eventuelt gå til sak mot ungarske medier er å bevare et nyansert mediemangfold.

Overlever ikke uten offentlige midler

Selv om medierådet har et ansvar overfor journalistene og kontrollerer store deler av hva som er lov å publisere, er det ikke medierådet som er hovedproblemet, mener Ágnes Úrban i Mérték Media Monitor. Mérték er en tenketank som arbeider for å styrke pressefriheten i Ungarn.

– Markedet er fordreid og eierne av de store mediehusene er Orbán-vennlige, mener Úrban.

Medierådet

- Medierådet styrer NMHH.

- Medierådet består av fem medlemmer utpekt av regjeringen. 

- Rådet behandler klager og utsteder bøter til mediehus, i tillegg til å bevilge lisenser. 

- Medlemmene blir utpekt av regjeringen for en periode på ni år. 

Det er flere ting som medierådet burde ha gjort annerledes, men det er ikke de som ødelegger direkte for journalistene, mener hun.

– Medierådet er med på å forandre medielandskapet på forskjellige måter. De legger lokk på utenlandske medier. De stopper ikke det statlig eide medieimperiet og legger heller ikke til rette for balansert journalistikk. Så de står ikke uten ansvar, men det er politikerne og lovene som direkte ødelegger for journalistene, sier Úrban.

– Det er ikke mulig å endre medielandskapet uten å endre det politiske landskapet. Så det er først hvis Fidesz faller at vi får muligheten til å gjenskape et fritt mediemarked, fortsetter hun.

 Forandrer markedet

– Den største utfordringen for pressefrihet og mediemangfold er lisensutdelingene. Det er kun i enkelte andre land under  tidligere Sovjetunionens innflytelse at vi ser det samme, sier Miklós Haraszti. 

Etter at medielovene ble introdusert i 2010 har Haraszti sett store forandringer i medielandskapet. Flere av de største mediehusene ble kjøpt og lagt ned av private aktører.

– Népszabadság, Ungarns største papiravis ble kjøpt opp av oligarken Mészáros Lőrinc i 2016. Den ble raskt lagt ned etter overtagelsen på grunn av sin venstrevridde holdning. En av de største nettavisene i landet, Origo, ble overtatt av György Matolcsys sønn. Matolcsy er sentralbanksjef i Ungarn og en nær støttespiller til Orbán, utdyper Haraszti. 

Det er gjort noen små tillegg i medielovene, som den omstridte, populært kalt “ikke forstyrre, bare stjele”-loven. Loven gjør det vanskelig for journalister å skaffe informasjon som er av offentlig interesse.

 


Avisen Nepszabadsag som ble lagt ned i 2016. Nepszabadsag betyr folkets frihet. Foto: Bradford Timeline/Flickr

– Lovene som ble innført og institusjonen som ble opprettet er bare en av måtene regjeringen kontrollerer mediene på, mener Lászlo Lengyel i Ungarsk presseunion.

Økonomisk støtte fra staten er den andre måten. Det finnes flere uavhengige mediehus i Ungarn, men å bli finansiert av ikke-statlig reklame gir ikke nok inntekter.  

– Alle de private mediehusene vet at hvis de har et godt rykte hos styresmaktene, så får de støtte, sier Lengyel. 

Et svinnende håp

Lászlo Lengyel håper Europakommisjonen vil behandle de to klagene så raskt som mulig. 

– Det er alltids håp om forandringer, men forandringene må skje i styresmaktene, i publikums holdninger til mediene og store forandringer i journalistikk som yrke. Nå ser det bare ut til å bli verre, sier Lengyel.