Andrea Borgersen Hulbak sier at mange velger å jobbe med eksamen hjemme da det er dårlig plass på skolen. Foto: Katrine Kvernberg

– Studentene må sitte på gulvet

Førsteklassingene på mote og produksjon ved HiOA mener at skolen har tatt inn for mange på studiet.
Torsdag, 24 november, 2016 - 12:10

Mote og produksjonsstudentene har for tiden eksamen og jobber iherdig med å lage antrekk. Student og tillitsvalgt Andrea Borgersen Hulbak (20) forteller at mange velger å jobbe hjemme fordi det ikke er god nok plass på skolen.

— Når vi er full klasse hender det at noen velger å sitte på gulvet fordi det ikke er nok plass, sier Hulbak.  

Tillitsvalgt forklarer at klassen på 26 studenter mener at skolen har tatt inn for mange på studiet, ettersom det ikke er nok pulter og utstyr til alle.

Åshild Vethal, instituttleder for estetiske fag, mener imidlertid at dette ikke stemmer. Hun sier at rommet det er snakk om er stort og tilpasset den nye klassen. Tidligere var rommet en tekstilsal som huset grupper på rundt 20 personer.

— I fjor klaget mote og produksjonsstudentene på for dårlig luftkvalitet i klasserommet. Dekan for fakultetet og andre fra ledelsen hjalp til med å finne en løsning, og det endte med at klassen byttet rom til det årets førsteklassinger klager over nå, sier Vethal.


Her skal det være plass til 26 studenter. Foto: Katrine Kvernberg

Ikke nok ressurser

Hulbak forteller at de må vente på tur for å bruke nødvendig utstyr som symaskiner når de er fulltallige. Det er noe de fleste må låne fra skolen ettersom ikke alle har råd til å kjøpe en egen symaskin.

I tillegg er det kun én lærer fordelt på de 26 studentene, noe som fører til at læreren må jobbe mye ekstra for å kunne gi tilbakemelding til alle, ifølge tillitsstudenten. Studentene mener likevel at de ikke får fullt læringsutbytte og den hjelpen de trenger fordi læreren ikke har tid til alle.

— Ettårsstudentene får ikke fortsette

Hulbak sier at de som nå går årsstudium og hadde håpet på å få fortsette neste år, mest sannsynlig ikke vil få muligheten til dette.

— Det er ingen som blir kastet ut av studiet, men vi skjønner ikke hvordan det skal bli løst til neste år, for da er det lagt opp til at vi kun skal være 16 elever, sier Hulbak.

Instituttleder beklager at ettårsstudentene kanskje ikke får fortsette på bachelor.

Kjent problem


Hulbak jobber for tiden med sin praktiske eksamen. Foto: Katrine Kvernberg

Det at skolen tar inn for mange studenter skjer ikke bare her på Høgskolen, ifølge Einar Belck-Olsen i Studentparlamentet.

— Det er et velkjent problem for høgskoler og universiteter over hele landet, forteller han.

Han mener at studiesteder ofte tar inn flere studenter enn de har kapasitet til for å sikre seg mot tap av bevilgninger.

– Det er ikke ideelt, sier Belck-Olsen.

Les også: Kritisk til overbooking

Instituttleder Vethal forteller også at romproblematikk har vært et problem på HiOA i de 24 årene hun har jobbet her. Vethal har ikke noe endelig løsning på problemet. Hun sier at hun ikke har hørt noe om at rommet er for lite, og hun synes at studentene burde ha kommet til henne først.

— Hvis vi skal få til gode samarbeidsformer så er det viktig at studentene som er misfornøyde med studiesituasjonen sier ifra, ellers har vi en uheldig samarbeidssituasjon, sier Vethal.