De Telegraaf er Nederlands største avis, med et opplag på 393 537 i 2017. Foto: Jos @ FPS-Groningen/ Flickr

Antall aviser synker drastisk

Nå er det kun én lokalavis igjen i Nederland.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 13:57

Nederland har en lang pressetradisjon. Faktisk regnes den nederlandske avisen Nieuwe Tijdingen, med første utgave ugitt i 1605, som en av verdens første aviser. 

I dag finner vi de største pressesentrene i Amsterdam og Rotterdam. Nesten alt av avissalg i Nederland foregår via abonnement, og det eksisterer praktisk talt ingen løssalgspresse. 

Avissalget stuper

I de siste årene har salget av aviser i Nederland gått nedover. Fra 2000 til 2015, sank avissalget med mer enn 40 prosent. Også antall utgivere minker.

I 1950 ble det utgitt 108 nasjonale aviser i Nederland, 15 år senere var det 38, og i år er det kun ti.

I tillegg til de nasjonale avisene blir det utgitt 16 regionale aviser, og Barneveldse Krant, som er den siste lokalavisa i Nederland.

Pressen regulerer seg selv

Nederlandsk presse er fri og uavhengig. Det vil si at staten ikke påvirker det journalistiske innholdet, eller driver forhåndssensur. Dette er nedfelt i både medieloven og grunnloven.

I likhet med norsk presse har nederlandsk presse et eget organ for selvregulering, Raad voor de Journalistiek. Dette er en uavhengig organisasjon, som folk kan klage inn til dersom de mener at pressen har brutt sine etiske retningslinjer.  

Fire utgivere dominerer markedet

Frem til 2010 var avismarkedet regulert ved lov, men da avskaffet regjeringen en lov som forbød samme eier å ha kontroll over mer enn 35 prosent av markedet. 

I 2015 eide de belgiske utgiverne De Persgroep 52 prosent av avismarkedet. TMG eide 24 prosent og Mediahuis/ Concentra hadde kontroll på 12 prosent. Den fjerde utgiveren, NDC, eide 7 prosent.

Til sammen kontrollerte disse fire utgiverne 95 prosent av det totale avismarkedet.

Samarbeider om allmennkringkastingen

Allmennkringkastingen i Nederland har en annen struktur og organisasjonsform enn de fleste andre land i Europa, der den ofte drives av en rikskringkaster, som norske NRK og britiske BBC, eller gjennom en samling av regionale kringkastere, som tyske ARD.

Den nederlandske allmennkringkastingen består imidlertid av en rekke uavhengige kringkastingsselskaper, som i fellesskap leverer programmer og sendinger til landets riksdekkende TV- og radiokanaler.

Disse selskapene koordineres og administreres av organisasjonen Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Gjennom den nederlandske medieloven er NPO tildelt det overordnede ansvaret for nederlandsk allmennkringkasting, og de har sammen med Nederlandse Programma Stichting (NPS) ansvar for at kringkastingstilbudet er komplett og variert.

Finansieres av tilskudd og reklame

Allmennkringkastingen er finansiert gjennom en blanding at statlige tilskudd og reklame. I 2016 var det statlige bidraget til nederlandsk allmennkringkasting på 837 millioner euro. Bidraget ble supplert med 226 millioner euro i reklameinntekter gjennom den reklamefinansierte kringkasteren STER. Fjernsynsreklame har vært tillatt i landet siden 1967.