Journalisten Rana Hussaini utenfor kontoret til The Jordan Times. Foto: Privat

– Ingen spesielle ulemper for kvinner

Kvinnelige journalister Journalen har snakket med, opplever ikke at de har dårligere arbeidsforhold enn sine mannlige motstykker.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 17:18

–  Det finnes ingen ulemper ved å være kvinnelig journalist i Jordan, sier den jordanske journalisten Rana Husseini.

Husseini er journalist for Jordans største engelskspråklige avis, The Jordan Times. Ifølge Jordan Press Association er det 1045 registrerte journalister i Jordan, og Husseini anslår at 30 prosent av disse er kvinner.


Rana Husseini har lagt et stort arbeid i å bekjempe æresdrap og vold mot kvinner. Foto: Dan Morgan

– Det å være kvinnelig journalist i Jordan er ikke så vanskelig sammenlignet med andre land i Midtøsten. Det var kanskje vanskeligere før i tiden, men nå ser vi kvinnelige journalister fra Jordan som dekker kriminalitet, mord og kriger, sier Husseini.

Flere kvinner i yrket

Det var det små lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med tilsvarende stillinger i  jordansk mediebransjeperioden i perioden 2008–2010, ifølge en rapport fra 2010 utarbeidet av International Women’s Media Foundation (IWMF) . Undersøkelsen tok utgangspunkt i ni aviser og en radiostasjon. Journalen har ikke lykkes med å finne nyere tall.

Lønnsstatistikken fra 2010 står i kontrast til de generelle lønnsforskjellene. Av totalt 145 land rangerer World Economic Forum’s Gender Gap Index Jordan som det femte dårligste landet i verden hva angår likelønn. Landet kommer også dårlig ut på statistikken som tar for seg lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i tilsvarende stillinger.

Tall fra Jordan Strategy Forum viser at 33 prosent av kvinner i Jordan er arbeidsledige. Arbeidsledigheten blant menn er til sammenligning bare halvparten så høy.

Men Husseini har ikke inntrykk av at lav yrkesdeltakelsen blant kvinner gjenspeiles i andelen kvinnelige journalister.

– Det er betydelig flere kvinnelige journalister nå sammenlignet med en del år tilbake. Dette viser at vi er på rett vei, sier Husseini.

Ytringsfrihetens grense


Rana Sweis har tidligere skrevet for blant annet New York Times og Huffington Post. Foto: Privat

Rana Sweis er journalist og forfatter av boken Voices of Jordan. Sweis har skrevet mye om flyktningers rettigheter i Jordan for blant annet New York Times og Huffington Post.

Hun understreker at de ulempene som finnes for journalister, gjelder for begge kjønn, og ofte dreier seg om hvor grensen for ytringsfrihet går.

– Ytringsfriheten har en tydelig grense, og det finnes temaer man ikke kan snakke om, slik som kritikk rettet mot monarkiet. Dette er en forandring vi har sett siden den arabiske våren. Under den arabiske våren var det større frihet til å skrive om det man ville, sier Sweis.

Sweis mener i likhet med Husseini at kvinnelige journalister faktisk har noen fordeler i det jordanske samfunnet.

 – Jordan er et ganske trygt land for kvinner. Jeg har også erfaring med at kilder, særlig sårbare kilder slik som kvinner, barn og flyktninger, åpner seg mer for kvinnelig journalister enn mannlige.

Lov å kritisere


– Som kvinnelig journalist får man satt fokuset på temaer slik som kvinners rettigheter, sier Nadine Nimri. Foto: Privat

Nadine Nimri er også journalist, og jobber for en av Jordans største aviser, Al Ghad. Også Nimri sier at hun aldri har opplevd noen ulemper som journalist knyttet til det å være kvinne.

Nimri legger til at det er stor åpenhet for å kritisere kulturelle og sosiale forhold i landet, slik som kvinners rettigheter, fattigdom og lignende.

– En har stor frihet til å snakke om denne type problemer, i forhold til hvor mye en kan kommentere politiske tema, sier Nimri.

For få kvinner i ledende stillinger

Til tross for at hun mener det er gode forhold for kvinnelige journalister, etterlyser Sweis flere kvinnelige medieledere. IWMF kartla kjønnsfordelingen på ulike stillingsnivå i ti jordanske mediehus i perioden 2008-2010, og fant at menn var sterkt overrepresentert i ledende stillinger (se oversikt i tabell nedenfor). Rana Sweis kan ikke se at Jordan har kommet i mål på dette området, nesten ti år senere.

– Det finnes en del kvinnelige journalister i landet, men ikke like mange i lederjobber. Det finnes kun én kvinnelig redaktør i landet som jeg vet om, sier Sweis

Også myndighetene mener det finnes forbedringspotensiale når det gjelder likestilling i mediebransjen. Medieminister og talsperson for myndighetene, Mohammed Momami, uttalte på en mediekonferansen i fjor at han ønsket at flere kvinner skulle ta på seg viktige ledestillinger, ifølge Jordan Times.

Bayan Tal, konsulent for Jordan Media Insitute, mente også at det er altfor få kvinner i mediebransjen.

– Kvinner må jobbe dobbelt så hardt som sine mannlige kolleger for å overbevise alle om at de også kan være vellykket, sa hun under konferansen.