Ny lov skaper misnøye blant nederlandske journalister. Foto: Christian Colen/Flickr

Ny lov truer kildevernet

Nederlandske journalister frykter at ny etterretningslov vil begrense mulighetene for å beskytte hemmelige kilder.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 13:42

Frykt for terrorisme og organisert kriminalitet har ført til kontroversielle lovgivninger i Nederland, hvor trusselnivået er satt til nivå 4 av 5 på terrorskalaen til National Coordinator for Security and Counterterrorism.

Lovendringer gjør at sikkerhetstjenester nå kan lytte til telefonsamtaler og dekryptere sikker informasjon på lovlig vis, opplyser Reportere uten grensen.

Misnøye blant journalister

Nederlanske journalister har reagert svært negativt på den nye etterretningsloven, som også gir myndighetene fullmakt til å samle store mengder data, samt dele dem med utenlandske tjenester. Data om journalistiske kilder vil kunne bli hentet opp uten rettslig tillatelse, og flere journalister mener dette vil gjøre det umulig å beskytte hemmelige kilder. 

– Noen land misbruker privat informasjon og arresterer aktivister eller journalister, sier Amine Nine de Vries til Nederlandse Omroep Stichting.

– Denne ufiltrerte datautvekslingen skal ikke være mulig, så etter min mening, må dette alternativet bli tatt ut av loven, fortsetter de Vries.

Loven om etterretning- og sikkerhetstjenester ble vedtatt av parlamentet i fjor og trådte i kraft 1. mai i år, kommer det frem i Det nederlanske journalistforbundets pressefrihetsrapport.

Det ble avholdt en rådgivende folkeavstemning rundt lovforslaget som viste at velgerne stort sett var i mot.

Anbefaler andre kommunikasjonsformer

Journalist Robert Bas i Nederlandse Omroep Stichting tror derimot ikke at den nye loven kommer til å ha mye å si for hvordan han jobber. Han har dekket den nederlanske etterretningstjesten i mange år og vet hvorden de opererer. Derfor er han forsiktig med hvordan han kommuniserer med visse kilder. 

– Det er viktig å være klar over at all kommunikasjon som går via nettet kan bli snappet opp. Selv om det er kryptert, er det ikke sikkert, sier Bas.

– Kommunikasjon ansikt til ansikt i trygge omgivelser er det aller beste, legger han til. 


Foto:  Guri Barka Martins

Truer pressefrihet og kildevern

– Mye av grunnen til debatten om et strammere regelverk, er at man skal unngå at kriminelle skjuler seg bak kildevernet, sier Øyvind Strømmen, forfatter og frilansjournalist. 

Loven om kildevern har tatt tak i dette. Men ettersom det fortsatt brukes brede definisjoner på hvem som kan kalle seg journalist og redaktør, mente flere parlamentsmedlemmer at kildevernet kunne bli misbrukt, ifølge Het Parool

Det vakte oppsikt at loven slår fast at bruk av kildevern skal være forbeholdt dem som omtales som ekte journalister. Avisen skriver videre at journalisters rett til å holde sine kilder anonyme, hvis de må vitne i retten, blir overholdt i den nye loven.