Sensasjonspreget journalistikk går på bekostning av tilliten til journalistene, mener flere. Foto: Flickr/Mikey

Britiske journalister opplever tillitskrise

Kun to prosent av britene har høy tillit til pressen.
Torsdag, 30 mai, 2019 - 14:07

En undersøkelse gjennomført av analysevirksomheten Yougov og Cambridge university i 2018 viser at kun to prosent av britene stoler på at journalistene forteller dem sannheten, mens hele 77 prosent av deltakerne i undersøkelsen sa at de har liten til ingen tillit til journalistene.

Mener manglende tillit er bra  


Richard Martyn-Hemphill ser ikke negativt på den manglende tilliten. Foto: Privat

Chris Frost, leder av UK National Union of Journalists’ etiske råd, mener de tabloide mediene ofte blir trukket frem når det er snakk om tillit til journalistene i Storbritannia. 

– Når folk snakker om tillit til journalister i Storbritannia, så tenker de ofte på de tabloide mediene, også kjent som “redtops” (The Sun, the Daily Star, the Daily Mirror og the Daily Record, journ.anm). Selv om briter leser dem hyppig, så stoler de ikke på dem - forståelig nok, mener Frost. 

Frilanser Richard Martyn-Hemphill tror derimot at mangelen på tillit kan være en bra ting.  

 – Jeg tror faktisk at det er en bra ting at offentligheten ikke stoler på journalistene til enhver pris. Mediekunnskap krever at man leser alt med et kritisk blikk, skriver Martyn-Hemphill i en e-post til Journalen. 

 

– Medfører en helt annen type journalistikk


Professor Chris Frost. Foto: Privat 

Chris Frost trekker frem én sentral grunn til mangelen på tillit til journalistene i Storbritannia. 

– I de fleste vestlige europeiske land, så er avisene avhengige av abonnenter og i noen tilfeller støtte for å distibruere, mens britiske aviser og store deler av resten av pressen, avhenger av aviskiosksalg, sier Frost. 

Ifølge Frost påvirker det journalistikken.

– Derfor kreves det tiltrekkende overskrifter og forsider, slik at avisene selger, og det medfører en helt annen type journalistikk, utdyper Frost, som mener denne praksisen går utover troverdigheten til journalistene og mediene. 

– Det har skapt en form for sensasjonspreget journalistikk som har blitt mindre og mindre troverdig og mer bestemt på å spille på fordommene til publikumet, noe andre europeiske land ikke har trengt å gjøre, avslutter Frost. 

Tror lesere går lei av sensasjoner

Martyn-Hemphill er enig med Frost i at sensasjonspreget journalistikk påvirker tilliten til journalistene. 

– Nyhetene blir sensasjonalisert for å få flere lesere og reklameinntekter, og da blir leserne trøttkjørt og bevisst på overdrivelsene. Dermed stoler de mindre på journalistene og mediene som fronter slik journalistikk, sier han.

Frilanseren foreslår også at fremveksten av alternative medier har spilt inn på situasjonen. 

– De alternative mediene skylder på de etablerte journalistene for å ikke utfordre og holde makteliten ansvarlig. Jeg mener det går for langt, for det er med på å demonisere de etablerte mediene. Og det går på bekostning av tilliten til journalistene, avslutter Martyn-Hemphill.