Tidligere i mars ble en mann dømt i Nord-Østerdal tingrett for å ha ført cannabis inn i Norge. Foto: Erland Vingelsgård
Forsøkte å smugle cannabis til Norge

Forsøkte å smugle cannabis til Norge

En mann i 50-årene må i fengsel etter å ha kjørt over grensen med cannabis. 
Tirsdag, 23 mars, 2021 - 15:00

Tirsdag 17. desember 2019 innførte en mann bosatt i Nord-Østerdal 96 gram cannabis fra Sverige til Halden i Norge. 

Under hovedforhandlingen i Nord-Østerdal tingrett i mars avga den siktede en uforbeholden tilståelse. Den siktedes tilståelse styrkes av rapport og beslag fra Tolleteaten, samt avhør gjort av politiet. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har handlet forsettlig da han bevisst innførte det narkotiske stoffet cannabis til Norge. 

Til tross for at lignende saker har endte med 45 dagers fengsel, er mannen er dømt til 30 dager i fengsel, med en prøvetid på to år, etter straffeloven §231 første ledd; for ulovlig å ha tilvirket, innført, utført, ervervet, oppbevart, sendt eller overdratt narkotika. 

Domstolen vurderer tilståelsen som en formildende faktor grunnet prosessøkonomiske hensyn. I tillegg har saken hatt betydelig liggetid hos politiet.