Kuleli er generalsekretær i TGS. Her er han ved en av reklameplakatene for pressefrihetskampanjen. Foto: Mustafa Kuleli (Privat)

Lanserte kampanje for pressefrihet

– Når pressen er i trøbbel, er alle i trøbbel, sier Mustafa Kuleli. Utsagnet er brukt flere ganger i journalistunionen TGS sin kampanje.
Tirsdag, 25 mai, 2021 - 13:34

Det var fagforeningen Türkiye Gazeteciler Sendikasi (TGS) som lanserte en kampanje for pressefrihet på pressefrihetens dag den 3 mai for å øke bevisstheten om journalisters arbeidsforhold og utfordringer i Tyrkia.

Fagforeningen jobber for rettigheter og pressefrihet for journalister. De arbeider med å motstå press fra myndigheter og ledere, slik at journalister kan skrive fritt uten å straffes. 

Formålet med kampanjen var et forsøk på å øke publisiteten over bekymringene for problemer og motgang journalister i Tyrkia møter i sitt daglige arbeid. Kampanjen ble kalt “Basin Belada” som betyr “Pressen er i trøbbel”, inspirert av teksten til en populær sang av artisten Ahmet Kaya.

– Media i Tyrkia er ikke frie. Journalister blir sensurert, sparket og fengslet. Dermed mister samfunnet sin rett til å motta nyheter, vi mister demokrati i vårt land, skriver Türkiye Gazeteciler Sendikasi.

Den tyrkiske journalistforeningen skriver videre at brudd på journalisters rettigheter, restriksjoner på hva som kan rapporteres og undertrykkelse av media fortsetter i Tyrkia. 

Vil synliggjøre problemene

En av de som deltok i kampanjen var Mustafa Kuleli, som er generalsekretær i Türkiye Gazeteciler Sendikasi (TGS) og journalist.

Kuleli var med på å opprette journalistbladet Journo som senere også ble til  en nettside for journalister. Han sier på hjemmesiden til den tyrkiske fagforeningen at kampanjen var med på å vise hvilke problemer tyrkiske medier har.

– Den intense oppmerksomheten som kampanjen vår tiltrakk er resultatet av den nåværende tilstanden til frie medier i Tyrkia. Alle vet at pressen er i trøbbel. Vi bør forstå at når pressen er i trøbbel, har hele samfunnet problemer. Hvis media ikke er frie, er det ikke noe demokrati, sier Kuleli.


Kuleli deltok i kampanjen med selvskreven plakat på Twitter. Foto: Mustafa Kuleli (Privat) 

Stort engasjement

Basin Belada-kampanjen skapte stort engasjement. Innleggene på sosiale medier ble mange da tyrkiske journalister og eksperter delte kampanjen ved bruk av emneknaggen #basinbelada.

På over 200 reklametavler i byene Istanbul, Izmir, Diyarbakir, Bursa, Adana og Mersin ble plakater hengt opp, ifølge Den europeiske journalistføderasjonen (EFJ)

Avisannonser ble også benyttet for å spre budskapet.

Organisasjoner som EFJ og Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) var med på å dele kampanjen på Twitter. De gjentok flere ganger det Mustafa Kuleli skrev:

– Når pressen er i trøbbel, er alle i trøbbel.


Sosiale medier som Twitter ble benyttet til å spre kampanjens budskap. Foto: TGS (Twitter) / skjermdump 

Viktig for å skape mer pressefrihet

Eva Stabell er prosjektleder for internasjonalt arbeid i Norsk Journalistlag (NJ). Hun sier at pressefriheten i Tyrkia er blitt enda mer begrenset og ikke eksisterer etter kuppforsøket i 2016.


Eva Stabell. Foto: Norsk Journalistlag

Stabell sier også at det beste eksempelet på hvordan det arbeides for å skape bedre kår for pressefrihet for journalister i Tyrkia, er ved en slik kampanje.

– Selvsagt har kampanjer som denne effekt, spesielt fordi tyrkere flest ikke lenger har andre kilder som forteller dem hva som egentlig foregår. Myndighetene har i praksis tatt monopol på informasjon og nyheter, sier Stabell.

Blant annet koronakrisen utnyttes på ulike måter for å redusere ytringsfriheten og andre menneskerettigheter i verden, skriver NJ på sin hjemmeside. De skriver at pressefriheten nå er viktigere enn noen gang.

Frihet til å velge egne ord

Kuleli forklarte på fagforeningen TGS sin hjemmeside hvorfor akkurat de to tyrkiske ordene “Basin Belada” ble plukket ut til årets kampanje. Han skriver at mindre er mer i denne sammenhengen.

–  Vi ønsket å gi våre kollegaer en sjanse til å beskrive sine egne erfaringer fra et mediemiljø i dype problemer. Jeg tror vi har nådd våre mål, sier Kuleli.

Journalister ble oppfordret til å spre informasjon og erfaringer med egne ord.

Les mer om dagens mediesituasjon i Tyrkia her. 


Kampanjen oppfordret journalister til å belyse problemene de står overfor. Foto: The Climate Reality Project (Unsplash.com)

Årlig pressefrihetsrapport

På samme dag som #BasinBelada- kampanjen ble annonsert, la Türkiye Gazeteciler Sendikasi ut sin årlige pressefrihetsrapport. Rapporten viser hendelser mot journalister mellom 1 april 2020 – 1 april 2021.

Rapporten (som er på tyrkisk) dokumenterer siste års hendelser som tilfeller av sensur, arrestasjoner, domfellelse, fysiske overgrep og trakassering rettet mot Tyrkias journalister. Den er på 51 sider.

Noe av hovedfunnene i rapporten er at rundt 27,7 prosent av tidligere studenter fra journalistskoler i Tyrkia er arbeidsledig. Ifølge fagforeningen er rundt 43 journalister fengslet.

Fengslede journalister opplever brudd på menneskerettighetene forkledd som «covid-19- restriksjoner». De får ikke kommunisere med familie, sosialisere i fengslet og de har ikke tilgang til helsetjenester.

I løpet av det siste året…

- Var journalister dømt totalt til 226 år, 8 måneder og 25 dager i fengsel. 

- Utsendte TV- og radiorådet (RTÜK) rundt 7 480 000 lire i bøter og foretok 41 arrestasjoner.

- Ble rundt 44 journalister fysisk overfalt, 23 muntlig truet.

- Har pandemien forverret arbeidsforholdene for journalister. Flere har meldt seg inn i fagforeninger for å forsvare sine journalistiske rettigheter.

Kilde: Türkiye Gazeteciler Sendikasi

Media i Tyrkia er ikke frie og uavhengige. Les mer om medielandskapet her.