Magasin

Kaller internasjonale kritikere for folkemordnektere og negativister
Onsdag, 30 mai, 2012 - 19:52
Mexicanske myndigheter driver store kampanjer og prosjekter som skal løfte fattige folk oppover. Noen av tiltakene får kritikk for å synes bedre enn de fungerer.
Onsdag, 30 mai, 2012 - 19:49
Myndighetene i Tyrkia tillot ikke feiringer av Newroz i år. En kurdisk politiker mener at AKP prøver å dekke over det «kurdiske problemet» i landet.
Onsdag, 30 mai, 2012 - 19:20
Autistiske Bente ble utsatt for urettmessig tvang. Til tross for regjeringens ønske om å redusere tvangsbruk overfor utviklingshemmede, er antall godkjente tvangsvedtak i Oslo doblet på fem år.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:22
Hvert år bruker nordmenn flerfoldige millioner på kosmetiske lysbehandlinger. Mens kundene blir skadet av useriøse klinikker, famler norske myndigheter i blinde. I Danmark har de full kontroll.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:19
I dag finnes det minst 1600 personlige trenere bare i Oslo. For tre år siden hadde få hørt om dem.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:19
Hvert år fraktes hundrevis av mennesker til en slaveritilværelse i Norge. Her er noen av deres historier.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:02
Internett har blitt arena for vår tids mobbing
Søndag, 15 april, 2012 - 22:02
Kriminaliteten blomstrer på studentboligen.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:01
Nesten halvparten av de videregående skolene på Østlandet mangler beredskapsplaner for terror og skolemassakre.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:01

Sider